A Bethesda gyógyító és diakóniai feladataihoz szükséges és elégséges források előteremtése ma egyre nehezebb. Pedig az évek során mindent elkövettünk, hogy működésünk racionalizálásával kiadásainkat mérsékeljük (takarékosság). Mindezt úgy próbáltuk keresztülvinni, hogy betegeink és hozzátartozóik, valamint az őket gyógyítók munkavégzésükhöz semmilyen feltételben ne szenvedjenek hiányt. Ennek köszönhetően pénzügyi egyensúlyunkat ezidáig sikerült megőriznünk: köztartozásunk és 60 napon túli kifizetetlen számlánk nincs, viszont a betegelégedettségi és dolgozói elgégedettségi vizsgálatok kitűnő eredményt mutatnak.

 

Gazdálkodásunk egyik alappillére a tudatos erőforrás gazdákodás. Ez annyit jelent, hogy fejlesztéseinkkel (épület - eszköz) az energia felhasználástól a környezeti ártalom csökkentésig terjedő széles spektrumot figyelembe véve próbáljuk megalapozni az orvos,- és ápolásszakmai, valamint a diakóniai munkát.

 

Visszatekintve a 2009. évre a következő megállapításokat kell tennünk:

Működőképességünket az egyre fokozódó állami költségvetési elvonás és a különböző adminisztratív korlátozó intézkedések nehezítették. A Homogén Betegségcsoport rendszer alapvető átalakítása, a költségfedező elvhez közelítése elmaradt. A finanszírozási rendszer korrekciója negatív értelemben megtörtént. Egy eltorzult, napjainkra már rossz rendszer, helyébe (TVK) az EMAFT (Előre Meghatározott Alapdíjjal Finanszírozott Teljesítmény-rendszer) lépett, tovább rontva a kórház helyzetét.

A fekvő- és járó szakellátásban ez 124 M Ft bevételkiesést jelentett. A negyedik negyedévtől kezdődően a homogén betegségcsoportok (HBCS) revíziójára került sor, ami a gyermekeket ellátó intézmények esetében újabb elvonást jelentett. Kórházunk esetében ez 65 M Ft. Történt mindez úgy, hogy az időközben elkezdődött ráfordítási adatgyűjtés eredményét nem várták meg, de az újabb elvonás megtörtént.
Az egészségügynek odaítélt 6 milliárd forint december helyett csak 2010. januárjában jutott el az egészségügyi szolgáltatókhoz, így kórházunkba is. Ez a köztes finanszírozás csak az idei hiányt enyhíti, és arra jó, hogy a beszállítóktól, a gyógyszerforgalmazóktól némi haladékot tudjunk kapni. A túléléshez további pluszfinanszírozást igényelne a rendszer.
Az energiaárak nagymértékű emelkedése miatt a kórház vezetése új energiarendszerek bevezetésén dolgozik. A 2008. évben elindított norvég pályázat lehetőséget biztosít az elképzelések megvalósításához. A projekt célja egy napkollektoros és gázmotoros, hőszivattyús rendszer kiépítése, amely energiát állít elő a kórház számára Az energiát a hűtő-fűtő rendszer működtetésére fordítja, amely biztosítja az épületek fűtését, nyáron hűtését. Emellett a rendszer képes lesz ellátni az épületeket használati melegvízzel is.
A projekt jelenleg közbeszerzési szakaszban van.
Ebben az évben is számíthattunk a Református Egyház segítségére, aki a hitelállomány átcsoportosításával segítette kórházunk működőképességének fenntartását. Köszönjük, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben is élvezhettük azt a szeretetet és odafigyelést, amelyet az egyház vezetői, tagjai sugároztak felénk.
Köszönettel tartozunk az Egyház Szeretetszolgálatának is, akik önkéntes munkájukkal járultak hozzá, hogy parkunk szebb legyen, egészséges környezetet biztosítson kicsiknek és a felnőtteknek egyaránt.