• Bethesda utca, műszaki épület
  tel.: (06 1) 422 27 72, fax: (06 1) 422 27 79
 • Osztályvezető: Lontay-Szabó Gábor, tel.: (06 1) 422 2760
  orvosi műszerész: Juhász István
  ügyintéző: Király Katalin
  anyaggazdálkodó: Czombosné Horváth Magdolna
  raktárvezető: Bartha Ferencné
  textilraktár vezető:Fényes Miklósné
  leltárellenőr: Szolnok Katalin

A műszak épületeA logisztikai osztályunk a kórház valamennyi épületének, műszaki, gépészeti, építészeti állapotát felügyeli, karbantartja. Kivitelezi vagy megszervezi és felügyeli a javításokat, az orvosi gép és műszerpark állapotát nyomon követi és a szükséges kalibrálásokat, javításokat elvégzi, vagy elvégezteti. Kapcsolatot tart a különböző kivitelezőkkel a szakmunkák építészeti, belső építészeti feladatok megoldásánál, ezek tervezésében közreműködik. A kórház területének, kertjének gondozását, a hulladék, veszélyes hulladék elszállítását megszervezi, felügyeli. Gondnoki feladatokat is ellátunk.

Ugyancsak a logisztika feladata az épületeink közötti, vagy a külső beteg, és anyag szállítási feladatok ellátása a kórház gépkocsiparkjával.

A portaszolgálat ellátása a vagyonbiztonság megszervezése, felügyelete szintén osztályunkhoz tartozik.

Az anyag-, és készletgazdálkozás mint logisztikai feladat a kórház szakmai tevékenységéhez szükséges anyagbeszerzéseket (gyógyszer élelmiszer kivételével)foglalja magában. A készletek tervezése, leltározása a kórház eszközállományának számontartása, új beszerzések leltárba vétele, fogyóeszközök nyilvántartása, hiánypótlás, stb. mind logisztikai feladat.

Informatikai hátterünk a CT Ecostat gazdasági programja.

Műszaki karbantartók: Szállítás:

Kollár József műhelyvezető

asztalos Horváth Krisztián
gépkocsivezető
Kertész Balázs festő - mázoló Máthé Ferenc gépkocsivezető

Lencse Ferenc

 

lakatos Strahl András gépkocsivezető
Bodnár István
villanyszerelő Kőszegi Ferenc
gépkocsivezető
Varga József víz-,gáz,- fűtésszerelő
Budai Balázs asztalos
Bozsó Zoltán kazánfűtő
Tóth Ferenc élelmezés


Portaszolgálat
Horváth-Mák Tibor
műszaki
Bereczk Eleonóra portás
Horváth Henrik karbantartó Ilka Csizmadia János
portás Ilka
Puzsoma Béla kisegítő Lejtényi József portás, telefonkezelő
Rakrár, textilraktár Klementné Kató Éva
portás
Telekné Wolf Marianna textil raktár Sebők Lajos portás teher
Pálinkás Ferencné textil raktár Varga Jánosné portás
Szepes Zoltánné
textil raktáros
Varga Károlyné portás Ilka
Hrabovszky Attila raktáros Krausz Ilona Katalin
portás Ilka
Szilágyi Józsefné portás Nagy Sándorné portás
Parlagi Viktória ruhatár kezelő Szikszai Józsefné portás
Magyar Mihály
portás Ilka


 

Bereczk Eleonóra