• Bethesda utca, műszaki épület
  tel.: (06 1) 422 27 72, fax: (06 1) 422 27 79
 • Osztályvezető: Mészáros Imre
  műszermérnök: Szende Károly
  orvosi műszerész: Juhász István
  ügyintéző: Király Katalin
  anyaggazdálkodó: Czombosné Horváth Magdolna
  raktárvezető: Bartha Ferencné
  textilraktár vezető:Fényes Miklósné
  leltárfelelős: Szolnok Katalin

A műszak épületeA logisztikai osztályunk a kórház valamennyi épületének, műszaki, gépészeti, építészeti állapotát felügyeli, karbantartja. Kivitelezi vagy megszervezi és felügyeli a javításokat, az orvosi gép és műszerpark állapotát nyomon követi és a szükséges kalibrálásokat, javításokat elvégzi, vagy elvégezteti. Kapcsolatot tart a különböző kivitelezőkkel a szakmunkák építészeti, belső építészeti feladatok megoldásánál, ezek tervezésében közreműködik. A kórház területének, kertjének gondozását, a hulladék, veszélyeshulladék elszállítását megszervezi, felügyeli. Gondnoki feladatokat is ellátunk.

Ugyancsak a logisztika feladata az épületeink közötti, vagy a külső beteg, és anyag szállítási feladatok ellátása a kórház gékocsiparkjával.

A portaszolgálat ellátása a vagyonbiztonság megszervezése, felügyelete szintén osztályunkhoz tartozik.

Az anyag-, és készletgazdálkozás mint logisztikai feladat a kórház szakmai tevékenységéhez szükséges anyagbeszerzéseket (gyógyszer élelmiszer kivételével)foglalja magában. A készletek tervezése, leltározása a kórház eszközállományának számontartása, új beszerzések leltárba vétele, fogyóeszközök nyilvántartása, hiánypótlás, stb. mind logisztikai feladat. Informatikai hátterünk a kórházi Globe Net gazdasági modulja.

Műszaki karbantartók: Szállítás:

Kollár József műhelyvezető

asztalos Enzsöl László gépkocsivezető
Kertész Balázs festő - mázoló Máthé Ferenc gépkocsivezető
Lencse Ferenc lakatos Strahl András gépkocsivezető
Szepes Zoltán villanyszerelő Zsák József mb. gk. vez.
Varga József víz-,gáz,- fűtésszerelő
Tóth Ferenc belső szállító
Asztalos István fűtő Portaszolgálat
Habik Zsuzsanna ruhatáros Hertelendy Jenőné portás
Horváth Henrik karbantartó Ilka Krausz Ilona Katalin portás Ilka
Puzsoma Béla kisegítő Lejtényi József portás, telefonkezelő
Rakrár, textilraktár Raffai Péter portás
Wolf Marian textil raktár Sebők Lajos portás teher
Pálinkás Ferencné textil raktár Varga Jánosné portás
Fricsek Jánosné textil raktár Varga Károlyné portás Ilka
Hrabovszky Attila raktáros Vizy Antal portás Ilka
Szikszai Józsefné portás
Botos Linka Júlia portás Ilka
Magyar Mihály portás Ilka