“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Híreink arhív

Jótékonysági koncert a Bethesda javára | Bethesda Gyermekkórház

Június 6-án este jótékonysági koncertet tartottak a Bethesda Gyermekkórház javára az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia és az Albert Schweitzer Kamarazenekar felaján-lásából. Jócskán megtelt a templom

a felhívásra érkezett közönséggel.

A koncert közreműködői voltak: Wittner Balázs, aki az Aelia Sabina Zeneiskola növendéke , J.S. Bach d-moll toccata és fúgáját játszotta bevezetőül.

 

Ezután Caccini és Delibes egy-egy orgonára és kórusra írt darabját adta elő az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola kórusa, vezényelt Mezeiné Topolya Orsolya, orgonán közreműködött Bartl Erzsébet orgonaművész.

Vivaldi két furulyára írt versenye következett, szólisták: Trautsch Éva és Trautsch Ildikó voltak, akiket az Albert Schweitzer Kamarazenkar kísért Kenessey László karnagy vezetésével. Ezután egy Bach motetta (Lobet den Herrn, alle Heiden...) következett és a h-moll szvitt 3 részlete Pápista Andrea fuvolaművész előadásában.

Dr. Velkey György főigazgató a koncertet megelőző szentmisére utalva köszönte meg az estet és a felajánlást. A Bethesda hálás lehet a neki szervezett gyűjtésért, de az igazán fontos mégis csak az, ami miatt a gyermekkórházért a hallgatóság az idejéből, figyelmé-ből, jóindulatából, az előadók pedig művészetükből, a zene szépségéből, tudásukból és szintén idejükből adtak. Az adás gesztusa mögött az isteni szeretet megértett és megélt üzenetét találjuk.

Az adás gesztusa mögött az isteni szeretet

megértett és megélt üzenetét találjuk.

Ez az, ami a Bethesda gyógyító közösségét is élteti, hiszen ők is tudá-sukból erejükből, hitükből ad-nak a hozzájuk forduló gyerekeknek és családoknak. A beszéd után a koncert lezárásául két nagyon ismert és ezért hirhedten nehéz záró kórus következett: Mozart Ave verum kezdetű motettája zenekari kisérettel és Kodály Esti dala. Az utóbbi messziről, a magasól aláhulló, elfoszló hangokkal zárul, s a keletkezett csendben érzhető volt a közönség együtt lélegzése. Így aztán templomi közegben szokatlan, de hosszú és hálás tapssal köszönte meg az előadóknak az emelkedett estét.

 

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph