“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Híreink arhív

2011. évi Tekulics Péter emlékérem | Bethesda Gyermekkórház

A Magyar Gyermek-aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság országos kongresszusa minden évben egy alkalommal átadja a Tekulics Péter professzor úr tiszteletére és emlékére alapított díjat.

Ebben az évben a társaság és a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány közös szervezésében rendezték meg április 14-16 között Cserkeszőlőn azt a konferenciát, amelynek második napján dr. Ujhelyi Enikő a Társaság elnöke Bognár Mártának adta át a díjat. Laudációjában kiemelte Bognár Márta elkötelezettségét, töretlen kitartását, közismert szerénységét, amellyel példát adott a következő nemzedékek számára.  Külön öröm, hogy dr. Bognár Márta "második" otthonából az Apáthy Kórházból (korábbi és későbbi Bethesda) többen jelen lehettek az eseményen, és személyesen is alkalmuk volt kifejezni nagyrabecsülésüket.

Az ünnepségen részt vevők nem is tudták meghatottság nélkül szemlélni, amikor a gyermekaneszteziológia és intenzív terápia két iskolateremtő és élen járó doayenje Bognár főorvosnő és Hirsch Tibor professzor úr - akik immár mindketten a Tekulics emlékérem díjazottjai - együtt jelentek meg a kongresszuson.

-dr. Mikos Borbála- 

 

Tisztelettel köszöntjük Bognár Márta Főorvosnőt, és gratulálunk kitüntetéséhez Balla Zsuzsa főorvosnő visszaemlékező soraival!

 

Bognár Márta főorvosnő 1964. október 16-tól 1995. december 29-ig dolgozott a jelenlegi Bethesda Gyermekkórházban. Miután Budapesten 1961-ben kapott orvosi diplomát, átmenetileg a Károlyi Kórházban, a nyomorék gyermekek állami intézetében, majd a Róbert Károly körúti Kórházban dolgozott.

Az akkor még Apáthy István (jelenleg Bethesda) Gyermekkórház alapító tagjaként Balló Tibor akkori megbízott igazgató meghívására az Árpád Kórházból érkezett. A Csecsemő osztályon dolgozott, és hamarosan elismert, mindenki által tisztelt rangidős kollégaként tartották számon. Amikor döntés született az intenzív részlegek és osztályok kialakításáról, személyére esett a választás széleskörű szakmai ismeretei és tudása, nagy gyakorlati tapasztalata, az akut ellátás iránti elkötelezettsége, és szervező képessége miatt. Az Intenzív Részleg műszaki és szakmai kialakítása, műszerek-gépek beszerzése, üzemeltetése, a nővérképzés, a munkamódszerek és protokollok folyamatos kidolgozása lankadatlan munkakedvét nem csorbították. Folyamatosan képezte önmagát, és a hozzá beosztott szakorvos jelölteket. Az általa vezetett osztályon számos intenzív szakápoló és aneszteziológus asszisztens tett sikeres vizsgát. Élő kapcsolatot tartott a társosztályokkal Budapesten és a fővároson túl is.

Számos szakmai és tudományos társaságnak aktív tagja volt. Nemcsak anesztéziából és intenzív terápiából, hanem csecsemő-és gyermekgyógyászatból és neonatológiából is szakképesítést szerzett. Az osztályán kezelt betegek gyógyulása érdekében fáradtságot nem ismert. Környezetét is lelkesítette kitartó igyekezetével, következetességével és céltudatosságával. Munkatársaival mindvégig osztozott örömben és bánatban, nyugdíjba vonulásáig.További életében egészséget és boldogságot kívánunk!

Dr. Balla Zsuzsa

 

 

„Bognár Márta főorvosnő 1964 október 16-tól 1995. december 29-ig dolgozott a jelenlegi Bethesda Gyermekkórházban. Miután Budapesten 1961-ben kapott orvosi diplomát, átmenetileg a Károlyi Kórházban, a nyomorék gyermekek állami intézetében, majd a Róbert Károly körúti Kórházban dolgozott.

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph