“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Elhunyt prof. dr. Czinner Antal | Bethesda Gyermekkórház

Szomorú szívvel értesítem közösségünket, hogy Dr. Czinner Antal professzor úr hosszantartó, súlyos betegség után október 10-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Czinner professzor úr a Bethesda elődjeként működő Apáthy István Gyermekkórház utolsó főigazgatója, sok munkatársunk szeretett főnöke és kollégája volt. A későbbiekben is sokat tanulhattunk tőle, mint a magyar gyermekorvoslás egyik meghatározó személyiségétől. Néhány hete a Magyar Gyermekorvosok Társasága Schoepf-Merei emlékéremmel tüntette ki Professzor urat,  melyet még nagy örömmel személyesen tudott átvenni Pécsett.

Czinner profeszor úr temetése holnap október 11-én, kedden 12 órakor lesz a Kozma utcai temetőben. Kórházunk is szeretettel és tisztelettel fog búcsúzni Tőle.

Dr. Velkey Györgyfőigazgató

 

Professzor úr munkásságára a Magyar Gyermekorvosok Társaságának emlékérme átadásakor, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának Kongresszusán, Pécsett, 2011. szeptember 2-án elhangzott laudációval emlékezünk.

 

Czinner Antal 1971-ben summa cum laude végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Medikus évei alatt az Élettani Intézet TDK-sa, majd demonstrátora volt. Végzése után az egykori Apáthy István Gyermekkórházban kezdte pályafutását. 1975-ben jeles eredménnyel szakvizsgázott csecsemő- és gyermekgyógyászatból. 1977-ben Egészségügyi Miniszteri dicséretet kapott.A szakvizsgát követően érdeklődési köre a cukor- és zsíranyagcsere-zavarok, illetve a kardiovaszkuláris megbetegedések primer, gyermekkori prevenciója felé fordult. 1978-ban a Magyar Gyermekorvosok Társasága pályázatán ebben a témakörben nyert díjat.1981-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Gyermekklinikáján lett aspiráns és a fenti témakörben írt értekezését 1985-ben védte meg. A Klinika tanársegédjeként részt vett a magyar és külföldi hallgatók gyakorlati oktatásában és tantermi előadást is tartott.1986-ban osztályvezető főorvosként tért vissza az Apáthy István Gyermekkórházba, majd e feladat mellett a kórház orvos-igazgatója lett. Oktató munkájáért a SOTE címzetes egyetemi docenssé nevezte ki. Ezt követően, és azóta is folyamatosan részt vesz az Államvizsga/záróvizsga Bizottság munkájában.Ugyanebben az időszakban pályázta meg és nyerte el az egykori OTE Védőnői Csoportjának vezetői kinevezését. Az akkor általa vezetett kórházat a Főiskola gyakorló hellyé nyilvánította.1992-ben a Heim Pál Gyermekkórházba került, ahol azóta is az újszülött patológiai-csecsemő és gyermek belgyógyászati osztályt vezeti.Egyidejűleg a kórház bázisán működő Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Tanszék docense lett. 1995-ben sikeres habilitációs eljárás után a Tanszéken egyetemi tanárrá nevezték ki. A HIETE megszűnését követően a Tanszék a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karához került át, új elnevezéssel: Családgondozási Módszertani Tanszék. Jelenleg ennek vezetői teendőit jelenleg is ellátja.1996 óta a Heim Pál Kórház Tudományos Igazgatója.Irányítja és szervezi a kórház és az osztályok keretében a  nővérek, védőnők, dietetikusok, szakoktatók, ill. orvostanhallgatók, szakorvos jelöltek gyakorlati és elméleti képzését. Rendszeresen részt vesz a családorvosok és a gyermekorvosok szakvizsgáztatásában. Hosszú évtizedek óta (1980) felügyeli a főváros gyermekgyógyászati tevékenységét. A főváros gyermekgyógyász szakfelügyelője. Szervezi és vezeti a Heim Pál kórház és a régió gyermekorvos, szakorvos képzéseit, Munkája elismeréseként 1992-ben Pro Urbe kitüntetést kapott. 2004-ben Batthyány - Strattmann díjban részesült.Évtizedeken keresztül tagja volt a Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégiumnak.  Részt vett a Gyermekorvos Társaság vezetőségében.A Magyar Arterioszklerózis Társaság gyermek szekciójának, valamint a Magyar Elhízás Tudományi Társaság elnökhelyetteseként dolgozik . Ez utóbbi munka elismeréseként 1996-ban Mátyus emlékéremmel tüntették ki. Tagja az Európai Elhízás Tudományi Társaságnak (EASO) is.Szerkesztő bizottsági tagként dolgozik a Háziorvosi Szemle, a Gyermekorvos Továbbképzés, a Metabolizmus és a Gyermekgyógyászat című szaklapokban.Számos szakkönyv írója, szerkesztője, 2010-ben jelent meg a Gyakorlati gyermekgyógyászat című tankönyve a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar tankönyveként. Szerteágazó szakmai és szervezői munkájáért, gyakorlati gyermekgyógyászati gyógyító, oktató és tudományos munkájáért részesül a Schoepf-Merei emlékérem kitüntetésben.

Pécs, 2011. szeptember 2.

A Magyar Gyermekorvosok Társaságának vezetősége.

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph