“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Híreink arhív

Jubileumi ünnepségünk | Bethesda Gyermekkórház

1992 októberében ünnepi istentiszteleten vette ismét tulajdonába egykori diakonissza kórházát, a Bethesdát a Magyarországi Református Egyház. 20 éve már ennek, ezért az elmúlt idő minden fáradozását, bánatát és örömét,

a szolgálat felelősségét és lehetőségét a jubileumi év számos eseménye közül kiemelkedő hálaadó istentiszteleten megköszönni gyűltünk össze egyházunk Zsinatának székházában október 25-én.Az ünnepségre meghívtuk dr. Áder János köztársasági elnök urat, aki a meghívást elfogadta, hogy együtt ünnepeljen a gyógyító közösséggel és más jeles vendégeinkkel. Az istentisztelet igehirdetője dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr, a Lukács evangéliumának kezdő sorait választotta az igehirdetés alap igéjéül. „Lukács, aki maga is orvos volt, mindennek utánajárva fogott a Krisztus történet megírásához.” – utalt rá püspök úr. A kezdet pillanatai ezek, ahol minden eldőlhet. A gyógyító munka is épp ilyen, ha igazi, – folytatta – ha nem elégszik meg a rutin általánosságaival, szembe megy a világ felszínességgel megelégedő megoldásaival, és éppen ezért tud a felszín mögött megjelenni általa a magasabb, a krisztusi gyógyító dimenzió. A Bethesda létezéséért szóló hálaadás az egykori alapító gyülekezet szándékáért, a kezdetekért épp úgy szól, mint azokért, akik ma próbálják élni, és munkájukkal megjeleníteni a gyógyító szeretet időtlen csodáját.Az istentisztelet a Bethesda orvosaiból és más munkatársaiból szerveződött kórus szolgálatával zárult, külön köszönet illeti fiatal orvosunkat dr. Hamar Juditnak, aki professzionális karvezetőnként fogta össze a csapatot.Az istentiszteletet követő ünnepségen először főigazgatónk, dr. Velkey György diavetítéssel kísért előadással szólt a 20 évről „Mi a Bethesda ma?” címmel. Az első dián egy gyerek rajz hétfejű sárkányt láthattunk, mely a mai Bethesdát fenyegető hét fő gondot volt hivatva megjeleníteni. A feloldást a záró dia egy középkori mozaik hét angyal ábrázolásával, és a hozzájuk felsorolt, a Bethesdát éltető közösségek nevesítésével adta meg. A két szélső dia közt szó volt a bethesdáról mint: térségi gyermekgyógyászati központról, oktatási és tudományos műhelyről, infokommunikációs és energetikai referencia kórházról, mint auditált és minőségirányított üzemről, szociálpediátriai módszertani intézetről, az egyik legnagyobb református közintézményről, egészségpolitikai kísérleti terepről, szeretetszolgálatról és misszióról, önkéntesek szolgálati helyéről, közadakozásból megújult épület együttesről, kulturális és sport klubról, családi támasz és szabadidős csoportról, református „gyülekezet” és ökumenikus keresztény közösségről, emlékhelyről és „szent” földről, végül a szeretetközösségről. A köszöntések sorában elsőként köztársasági elnök úr szólt. A bethesda kalandos történetére utalt, a túlélésre a történelem viharai ellenére, köszönetét fejezte ki az itt folyó munkáért, végül személyessé téve mondandóját, utalt fia és lánya egy-egy balesetére melyek után, még a 90-es évek végén a Bethesda „vendégszeretetét élvezték”. Ekkor tapasztalták az azóta is emlegetett családiasságot a kórházban.Elnök úr után dr. Szócska Miklós államtitkár köszöntését hallgattuk meg. „Az egészségügynek ez az iránya hihetetlen erőt ad az ellátórendszer jelenlegi szövetében.” – mondta a Bethesdára gondolva. A csapat hozzáállása, melyet közelről is láthatott, keltette fel figyelmét, de ugyancsak a gazdálkodásnak az a tisztessége, amelyet a közbeszerzéseknél, vagy a hiánykezelésben tapasztalt. Az egészségügyért felelős vezetőként modellt lát a Bethesda közösségében és munkájában, amely ha sikerülne kiterjeszteni, ennek a nagy ellátórendszernek kitörési pontot jelenthetne bajaiból.A Dunamelléki Egyházkerület képviseletében dr. Szabó István püspök úr mondott köszöntőt. Utalt arra, hogy egykor a diakonisszák a svájci (genfi) reformáció eszményeit hozták magukkal. Genfben egyedülálló módon hozott létre a város már akkor ispotályt, sőt a gyülekezet bevételeinek negyedét erre fordították. Külön is megemlékezett a kórház visszavétele utáni első főigazgatójáról, dr. Dizseri Tamásról, végül Remenyik Sándor versét átkötve mondta: Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az ispotályt!”Végül a Bethesda kórusa a „Nagy hálát adjunk az Atya Istennek” kezdetű dicséret többszólamú feldolgozását énekelte.

Ám ezzel csak az ünnepség zsinati része zárult. Az ünneplő gyülekezet a jelenlévő állami és egyházi méltóságok felvezetésével helyszínt váltott, hogy a Bethesda kertjében az esemény megkoronázásául felavassa a szolgáló szeretetnek mementót állító diakonissza szobrot, amelyet Párkányi Raab Péter szobrászművész alkotott az alkalomra. A szoboravató ünnepség szónoka dr. Réthelyi Miklós professzor úr volt kettős minőségben. Egyrészt mint a Bethesda alapítványának kurátora, másrészt mint a kórházat egykor alapító és évtizedeken át vezető lelkészcsalád a Biberauer-Bodoky család képviselője. Beszédében megidézte az 1850-es évek kórházalapító hőskorát, valamint az első két diakonissza alakját, így mutatva be miért is időszerű még mindig, hogy diakonissza szobrot avassunk a Bethesda kertjében. Méltatta az alkotó elgondolását, amellyel a beteg gyermekhez hajló diakonissza alakját keretbe helyezve ábrázolta, így utalva az életnek, a gyógyításnak, a szolgáló életformának keretet, tartást adó erőre, a hitre. Szavai után köztársasági elnök úrral és Bölcskei püspök úrral közösen leleplezték a szobrot, melyet a közönség tapssal fogadott. A bethesdás ünnepségek szokása szerint, ezután még szeretetvendégség következett, melyre Bencze János lelkészünk, alapítványunk titkára invitálta a jelenlevőket. Ott még dr. Cserháti Péter h. államtitkár mondott szívből jövő pohárköszöntőt ismét a Bethesda szellemiségére utalva, majd kezdetét vette az asztalok melletti kötetlenebb beszélgetés. Köztársasági elnök úr és felesége – elfoglaltságaik ellenére – még ekkor is maradtak, sőt közvetlenül beszélgettek az ünneplőkkel, többek közt pl. Nagy Ágnes testvérrel is, aki hála Istennek, friss szellemi és testi erőben képviselte az egykori bethesdás diakonisszákat.Köszönjük ezt az ünnepet minden résztvevőnek és szervezőnek!

 

-rgy-

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph