“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Híreink arhív

MGYAITT Kongresszus és Továbbképző Tanfolyam Velencefürdőn | Bethesda Gyermekkórház

Április 24-26 között a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Újszülött- Csecsemő-és Gyermekosztálya szervezte Simon Gábor főorvos vezetésével  Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Társaságunk XV. Kongresszusát  a Velencei-tó festői környezetében.

A szervezők kitüntető és megtisztelő figyelmességének köszönhetően nemcsak lelkes érdeklődői, hanem aktív szereplői is lehettünk a 3 nap gazdag szakmai programjainak. Dr. Velkey György főigazgató főorvos úr a Kongresszus fővédnökeként megnyitó beszédében a kongresszus  új színfoltjaként értékelte és üdvözölte, hogy a  sok újdonságot közvetítő színvonalas szakmai előadások mellett helyett kaptak a  közülünk  közelmúltban eltávozott példaképeink tiszteletére elhangzott emlékelőadások: Bíró Éva főorvos asszony és Nobilis András tanár úr elhivatott, iskolateremtő  munkásságának méltatásával, és a Tekulics Péter professzor úr emlékére megalapított emlékérem immár hagyománnyá vált ünnepélyes átadásával.  Ahogy fogalmazott: Öröm-és reményteli együtt látni a múltat és a jelent, hiszen általuk és rajtuk épülhet fel a jövő.Társaságunk elnöke:  Ujhelyi Enikő főorvosnő által szerkesztett, nagy várakozás elé tekintő, örömünkre hamarosan megjelenő szakkönyv: „A gyermek intenzív ellátás elmélete és gyakorlata”  könyvbemutatóján nemcsak ízelítőt kaphattunk egy-egy érdekes témakörből, hanem az egyik általunk írt fejezet bemutatására is lehetőségünk nyílt.A továbbképző nap elmaradhatatlan, örökzöld témája volt a szepszis, mint az intenzív osztályok napjainkban is rettegett, fő haláloki tényezője. A referátumok üzenete felhívta a figyelmünket az irányelvek követésének, a szepszis-csokrok kötelező érvényű betartásának, és az újszülött kori szepszis sajátosságainak fontosságára. Saját előadásunkban a szepszis „csokor”  „virágszálak”-ra bontva került ismertetésre.A gyermekanesztéziai témakör megfontolásra érdemes kritikáját adta az intubációhoz alkalmazott rapid indukciónak, és az MR-altatások hazai sajátosságainak, buktatóinak.Élénk pro-con vita zajlott  a centrális véna kanülálás aktuális helyzetéről, az ultrahang-vezérelt technikáról, és az ultrahang nélküli sürgős vénabiztosításról.A lélegeztetéssel foglalkozó szekció rávilágított a tüdőkárosodás VILI és VALI néven rövidített formái mellett a gyermekkori ARDS korszerű kezelésére, és a lélegeztetéshez társuló pneumonia diagnosztikus, valamint terápiás vonatkozásaira.Kórházunkat és osztályunkat  a tapasztalt szakorvosok rutinjával  előadott, érdekfeszítő, és nagy érdeklődést kiváltó előadásával képviselte Bakancsos Edit doktornő, aki korábbi előadásai kapcsán felmerült kérdésekre is megadta a választ, ismertetve a  vércukor labilitás és kórállapot közti összefüggéseket intenzív terápiát igénylő gyermekeknél.Folyamatos érdeklődés övezte Mikes Zoltánné és Szász Anita tekinteteket vonzó, egyedi kivitelezésű  poszterét  a halmozottan sérült gyermekek intenzív ellátásának specifikumairól, és a gyógyszer rezisztens hypoglykaemia sajátos megoldásáról egy Ondine-szindrómás kisgyermek esete kapcsán. Posztereik ismertetését meghatottan hallgatták a résztvevők, hiszen nem csupán a szakmai kihívásokra hívták fel a figyelmet, hanem az áldozatos, elhivatott, szeretetteljes ápolás, verbális és szavak nélküli kommunikáció jelentőségére is. A hozzászólások méltán tanúskodtak arról, hogy a hallgatóságot megérintette a téma, és kórházunk iránt őszinte elismeréssel adóznak.Fiatal orvosaink: Hamar Judit, Szőllősi Anett és Bakancsos Edit lelkes csapata sikerrel állt helyt a mentősversenyen is.Megtisztelő figyelmesség volt az I.sz.Gyermekklinika előadói részéről, hogy két előadásukban társszerzőkként szerepelhettünk.Persze a program nemcsak „tudományból” állt. Mindkét estén hangulatos társasági rendezvény adott lehetőséget az ismerkedésre, szórakozásra. Jó volt találkozni régi kedves ismerősökkel, és megismerkedni újakkal. Köszönjük a Bethesda Kórház Alapítvány nagylelkű támogatását, ami lehetővé tette, hogy szép számmal részt vehessünk a kongresszuson. Hálásak vagyunk azoknak a Munkatársainknak is, akik távollétünkben áldozatos munkájukkal stabil hátteret biztosítottak a zavartalan betegellátáshoz.

Dr. Mikos Borbála

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph