“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Bencze János nyerte el a Dizseri Díjat | Bethesda Gyermekkórház

Január 21-én volt 13. éve, hogy korábbi főigazgatónk, dr. Dizseri Tamás tragikus hirtelenséggel elment. Emlékére 5 szervezet díjat alapított a másokért létezés mint életforma elismeréséül. Idén 11. alkalommal adták át ezt a kitüntetést. Nagy örömünkre a Bethesda diakóniai igazgatója, a Bethesda

Kórház Alapítvány titkára, Bencze János lelkész lett a díjazott. Az ünnepélyes díjátadásnak egy évtizedes hagyománya van. A Hold utcai templomban, a Bethesdát megalapító Németajkú Gyülekezet templomában szoktunk összejönni. A bevezető gondolatokat a Protestáns Fórum nevében mindig Balog Zoltán mondja, aki most éppen miniszter is, de ez ilyenkor nem számít. Bevezető gondolataiban az irgalom szó jelentőségét emelte ki, mert nagy hatással volt rá a Bethesda 150. évfordulója alkalmán hallott főigazgatói beszéd, amely az irgalom szó köré épült. "Ha van irgalom, -mondta miniszter úr - akkor az kipótolja a rendszer hibáit is, függetlenül attól, hogy a vezetés törekvése időben eléri-e a rendszer minden szintjét. -

Hagyomány az is, hogy a díjat alapító másik szervezet, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke hirdeti az igét a díjátadó ünnepségen. Szabó püspök úr a Lk 9, 57 -62 lapján hirdette az evangéliumot. Abból a hírből indult beszédében, mely szerint rókát láttak a Bethesda kertjében. "A rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hol lehajtania a fejét." - idézte az evangéliumi szöveget. Az eszköztelenségről, a szegénységről szól ez a történet? Vajon, aki Jézus követi, annak a nincstelenség az előírás? Sokkal inkább a szolgálat szabadságáról van szó, mondta Püspök úr, arról, hogy aki szeret, annak van szabadsága a szolgálatra minden körülmények közt. -

Az istentiszteleti rész után a DÍj Kuratóriumának elnöke, dr. Velkey György ismertette a kuratórium döntését: "A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatában előbb a fogyatékosok, majd az idősek között kifejtett, illetve a Bethesda Gyermekkórház Alapítványában végzett közel két évtizedes kiemelkedő, diakóniai szemléletű szolgálatáérta Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat 2016-ban Bencze János lelkipásztor kapja."

Ezután a laudáció felolvasása következett. A Zsinat világi elnöke, dr Huszár Pál ismertette a díjazott érdemeit. Ezután került sor a díj és az oklevél ünnepélyes átadására. A Bethesda alkalmi kórusa dr. Hamar Judit vezényletével a 134. zsoltár 3 szólamú feldolgozásával köszöntötte a mindannyiunk szívének kedves díjazottat.

Rövid szünet következett, majd a már ilyenkor szokásos ünnepi konferencia. Ennek témája az anyaság volt. Előbb Novák Katalin államtitkár szólt az anyaságról mint saját és kormányzati feladatról. Utána dr. Szabolcs Andrea beszélt a Csecsemő osztályon évtizedek alatt szerzett tapasztalatok alapján az anya lét szülői és ápolói, gyógyítói tapasztalatairól. Dr. Deutsch Zsuzsa a Mazsihisz Szeretetkórházának főigazgatója az idős anyák helyzetéről szólt, végül a díjazott Bencze János az "Anyaháztól az Anyák házáig" címmel beszélt a diakonissza mozgalmat létrehozó törekvésekről és a mai, anyáknak szánt ház filozófiájáról. Az alkalmat most is fehér asztal melletti beszélgetés, szeretetvendégség zárta.

-rgy-

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph