“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Híreink arhív

Dizseri-díj 2012 | Bethesda Gyermekkórház

A Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díj kuratóriuma 2012-ben a díjat Csuka Tamásné börtönlelkésznek ítélte oda a Váci Fegyház és Börtönben kifejtett több évtizedes lelkigondozói és missziós munkájáért.

A díjat január 28-án adták át a Budapest Németajkú Gyülekezet templomában tartott, hagyományosan konferenciával is egybekötött ünnepségen. Isten iránti tapasztaltuk, hogy az évek sorában most 8. alkalommal megrendezett ünnepség és konferencia iránt nem lankad az érdeklődés, talán mert Diszeri Tamás életműve még mindig, illetve az idei díjazott személye és munkaterülete is ismét hívó szónak bizonyult. Az ünnepséget Balog Zoltán (Protestáns Fórum) köszöntő szavai nyitották meg, melyekkel megfogalmazta az összejövetel vezérfonalát is: ez pedig az "újrakezdés" gondolata volt. "Dizseri Tamás 20 évvel ezelőtt az újrakezdés embere volt

pédául -a rendszerváltáshoz még igen közel- abban a gondolatban, hogy mit tehet az egyház az országért? - emlékeztetett Balog Zoltán- Úgy tűnik azonban, hogy a mai napig folyamatos újrakezdésben élünk, a velünk élő megrögzöttségek,beidegződések örökségét hozzuk magunkkal. Ma olyan emberek vannak közöttünk, akik a legnehezebb körülmények közé sodorták magukat elhibázott döntéseikkel: a börtönben készülnek az újrakezdésre, és vitán felül áll, hogy ez egyedül aligha lehetséges. Csak úgy sikerülhet, ha van hozzá hiteles támasz és segítség. Van olyan ember, emberek, akik a bethesda-tavi történet leírása szerint "emberei tudnak lenni a másiknak mint egykor Dizseri Tamás." A megnyitó után Dr. Szabó István püspök úr igehirdetését hallgattuk meg, aki a Máté evangéliuma 9. részéből vette az igehirdetés alapigéjét, tanítványai közül Máté elhívásának történetét. Jézus ebben a történetben azoknak válaszol, akik Jézust kérdezték. Szép, hogy nem reménytelen a finánc helyzete (Máté), szép, hogy ahogy megválaszol a kor megújulási mozgalmai képvisielőinek, de a legszebb, hogy a jézusi válasz azt is kifejezi, azokhoz is köze van, akik kérdéseikkel éppen azt fejezik ki, hogy nincs minden rendben. Mert Jézus "irgalmasságot akar és nem áldozatot". Jézus nézőpontjából nem áldozat, hogy együtt ül az asztalnál a vámszedővel. Ez az irgalmasság, ami a visszavezető út Istenhez, s ebben van az az öröm, amit számos más evangéliumi történetben az elveszett megtalálása fölött érezhetünk...Az istentiszteleti rész után Bencze János, a díj kuratóriumának titkára felsorolta az eddig díjazottak névsorát, majd ismertette a kuratórium döntését: 2012-ben a Díjat Csuka Tamásné börtönlelkész veheti át.A díjazott laudációját dr.Bölcskei Gusztáv püspök a Zsinat lelkészi elnöke mondta el, meylnek csak kezdő gondolatát,egy volt elítéttől származó, a Kossuth Rádió egy műsorában elhangott sorait idézzük: „Csuka Tamásné Istennek nagyon áldott embere. Emberi erő nem lenne elég ahhoz, amit Ő csinál, én legalábbis így láttam. Nem egyszer nekiszegezik a kérdést az őrök, hogy érdemes-e velünk bűnözőkkel foglalkozni. Valaki csak ennyit lát. De vannak olyanok is, akikről még az őrök is elismerik, hogy megtért, látszik az életén!” A laudációt és a díjat Csuka tamásné a Köszönöm című Ady versre utalva fogadta. Utalt arra, hogy milyen boldoggá tette őt ez a szolgálat, hogy milyen sok támogatást kapott lelkész férjétől és váci gyülekezettől, de a refomtáus egyháztól és az ítéletvégrehajtásban dolgozóktól. Megemlékezett arról is, hogy gyakran van lelkifurdalása a szolgálata miatt elhanyagolt más feladatai miatt: idézte unokáit, akik gyakran emlegetik: "a nagyinak ma börtönnapja van, vagy éppen szabadulós".A díjátadási ünnepség ezután konferenciává alalkult. Dr. Velkey György köszöntötte első alőadonkat, Prof. dr. Réthelyi Miklós miniszter urat, aki az "Uram, nincs emberem..." címet választotta előadása címéül. Bevezetésül megemlékezett Dizseri Tamásról, a vele való személyes ismerettségről és azokról a rendszerváltás körüli évekről, amikor az egyházak számára oly fontos kérdéssé vált, hogy egyszerűen jogorvoslatra van szükség a múltban elszenvedett hányattatásokért, vagy emellett a szolgálathoz való jog lehetőségének megteremtésére. Dizser Tamás -miként maga is- az utóbbi gondolat mellett tette le a garast. Egyházi kórházat szervező munkája ma fényesen igazolja a döntésben megélt evangéliumi igazságot: embere lenni a rászorulónak, ez a feladat, a cél, minden más csak az ehhez szükséges eszköz.Előadása második részében az általa vezetett minisztérium céljait, eddig elvégzett munkáját vázolta nagy vonalakban. Ennek lényege, a megújulás, amire egy egész társadalomnak van szüksége, s amely szemléletváltásban, a társadalom gyökereiig leható újraépítkezésben valósulhat meg.Végül Csuka Tamásné előadása, vagy inkább bizonyságtétele következett. Képeket vetített, a börtönben végzett szolgálat illusztrációit, s közben a rá jellemző vidám, megnyugató hangon történeteket hívott elő, amelyekből a hallgatóság megsejthette az elítéltek között végzett munka nehézségeit és főképp örömeit. A bizonyságtételt két másik szakította meg. Csuka Tamásnét (Margit nénit ahogy a börtönlakok hívják őt) az ünnepségre elkísérték ugyanis "fiai" közül néhányan (egykori és jelenlegi elítéltek), közülük ketten pedi elmondták megtérésük történetét, amelyet a börtönben, Margitka személyén kersztül az igehirdetések és a Biblia olvasás nyomán éltek meg. A bizonyságtételeket  zengő férfihangon előadott énekek szakították meg, melyek közüül nem egy a szintetizátorral az éneket kísérő, jelenleg is bent lakó férfi szerzeménye volt.Végül szeretevendégségre hívta Velkey György az egybegyülteket, ahol szívesen beszélgetett kávé, sütemény mellett a sokáig egyben maradó gyülekezett.-rgy- 

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph