“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Híreink arhív

Dizseri díj átadási ünnepség 2014. | Bethesda Gyermekkórház

A Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat 10. alkalommal adták át február 15-én a Németajkú Gyülekezet Templomában. A díjazott 2014-ben Katkó László a nagydobronyi (Kárpátalja) "Irgalmas Samaritánus" Gyermekotthon vezetője lett.

A Díj kuratóriumának képviseletében először Balog Zoltán (Németajkú Gyülezet Protestáns Fóruma) köszöntötte az ünnepségre egybegyült közönséget. Megmelékezett a 11. éve elhunyt dr. Dizseri Tamásról és arról a feladatról, amelyet a rendszerváltás történelmi időszaka adott ennek a nemzedéknek: visszatérni a hagyományokhoz, vagy egészen újat építeni. A Bethesda esetében Dizseri Tamás szerencsésen ötvözte a kettőt. A tartalom, a megvalósítás már nem a diakonissza intézmény, de lelkületében a gyógyítás hordozz az a többletet, ami miatt az alapító atyák, a nématajkú gyülekezet hivei ebbe a szolgálatba fogtak. A Dizseri díj éppen olyan embereket állít a középpontba, akik ennek a többletnek a megteremtésén fáradoznak, szolgáljanak bár az egésségügyben, oktatásban, szenvedélybetegek körében, vagy mint most az idei díjazott, Katkó László a gyermekmentésben.A hagyományoknak megfelelően a házigazda köszöntője után istentiszteleti rész következett, melynek igahirdetője dr. Szabó István a Dunamelléki Egyházkerület püspöke volt. Textusát a Máté evangéliuma 15. részéből választotta, Jézus és a kánaáni asszony párbeszédét. Ez a beszélgetés azért is különös, mert Jézusra nem jellemző módon, bántóan kritikus hasonlattal írja le a tőle kérő asszony helyzetét: "Nem jó a fiak eledelét elvenni és a kutyáknak adni". És különös azért is, mert az asszony nem sértődik meg: "hiszen a kutyák is esznek a morzsákból" - válaszolja. Mi ez? Próbatétel az asszony eltökéltségének, ahogy a legtöbb bibliamagyarázó véli? Lehet, de az asszony világosan látja saját helyzetében, hogy a kegyelem nem a fölöslegből van és mindig ajándék. Ezt fogalmazza meg Jézus előtt és erre válasz: "a te hited megtartott téged." Az istentiszteleti rész után Bencze János a Bethesda alapítványa képviseletében hivatalosan ismertette a kuratórium döntését, mely szerint a kárpátaljai árva, sérült, vagy nehéz helyzetű gyermekek körében végzett karitatív-diakóniai szemléletű szolgálatáért, emberi hozzáállásáért, a gyermekmentésben létrehozott életművéért kapja Katkó László 2014-ben a Dizseri Díjat.A közönség nagy tapssal köszöntötte a díjazottat miután meghallgatta dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnökének laudációját, majd kedves, az ünneplést elhárítani igyekvő szavakkal köszönte meg a kitüntető figyelmet.Ahogy az lenni szokott a díjátadás után az ünnepség átalakult konferenciává, melynek témája most is a díjazotthoz igazodik, ezúttal a gyermekvédelem került a középpontba. Dr. Velkey György főigazgatónk moderálta konferenciát. Előbb Katkó László képekkel gazdagon illusztrált beszámolóját hallgattuk meg a gyermekotthon létrejöttének történetéről, a máig megtett hosszú és fáradtságos útról. Majd Czibere Károly, szeretetszolgálatunk vezetője mutatta be a református egyház gyermekvédelemben végzett munkáját. Végül Bogár Zsuzsa pszichológus, az Ágacska Alapítvány létrehozójának érdekfeszítő előadását hallhattuk az örökbefogadás lelki folyamatairól, amely örökbefogadottnak és örökbefogadónak ad többletfeladatot az életút egész hosszán át. A konferencia végén igazgató úr szeretetvendégségre és beszélgetésre invitálta a hallgatóságot.

 

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph