“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Híreink arhív

Főorvosi Berekfürdőn | Bethesda Gyermekkórház

Főorvosaink, vezetőink hagyományos berekfürdői elvonulása idén április 11 - 13 közé esett. A kihelyezett értekezlet fontossága és értelme abban áll, hogy a hétköznapok rohanása és munkája csak igen rövid értekezleteket, megbeszéléseket tesz lehetővé, amelyek közben is folyvást szól a telefon, és mindenki a következő

feladatára gondol. Rájöttünk, hogy évente egyszer legalább esélyt kell adni az elmélyültebb közös munkának és együttlétnek, a Bethesda ügyére távolból való rátekintésnek.

 

A késő délután kezdődő együttlét felütését -szintén hagyományosan- dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr igei bevezetője adta meg, aki a még közeli húsvét jegyében a Római levélből vett részletet ("nem szégyellem az evangéliumot, mert Isten ereje az..." 1,8 kk.) magyarázva beszélt a húsvéti örömről. A Jézus üres sírjánál az elhengerített zárókövön ülő angyal jelképes: életünk felszabadítását jelzi a halál nyomorúsága alól. Mindezért a hála legyen a felütés - mondta - minden megnyilatkozásunkban. - Az estébe már csak egy program fért, az is az akklimatizálódás jegyében: a négy csapatra osztott társaság játékos vetélkedővel mérte össze kreativitását és szellemi erejét egy jókedvű játék feladatainak megoldásával.

A másnap délelőttjének és az egész elvonulásnak meghatározó élménye volt a dr. Cserháti Péter helyettes államtitkárral, valamint dr. Balla György és dr. Fülesdi Béla professzorokkal való találkozás. Államtitkár úr átfogó és igen részletes beszámolót adott a tárca eddigi erőfeszítéseiről, azok eredményeiről és kudarcairól, bemutatta a várható változásokat és a mögöttük rejlő stratégiát. A professzor urak pedig a szakmai kollégiumok új rendszerét ismertették, a tanácsokban és tagozatokban folyó munkába adtak betekintést. Külön élmény volt valamennyi előadó személyes hangvétele és az a tapasztalat, milyen nagyra értékelik a Bethesdában folyó munkát. Külön is hasznos volt az előadásokat követő élénk beszélgetés az előadókkal.

A délután lehetőséget adott hosszabb pihenésre a komoly délelőtt után, majd meghallgattuk dr. Fogarasi András előadását egy új TÁMOP programról, amelynek megfelelő körülmények teljesülése esetén mi is részesei lehetünk. Ehhez az előadáshoz részben kapcsolódott is Zsindely Katalin beszámolója arról a hatalmas szervező munkájáról, amelyet a református egyház szervezetében kifejt, hogy létrehozza a korai fejlesztés egyházi központját. Ennek orvosszakmai hátterében jut majd jelentős szerep a Bethesda orvosinak a tervek szerint. dr. Bene Ruzsena az égéssérültek ellátásának új beutalási rendjét vázolta, melyből megértettük, hogy az országos központ feledatai a jövőben ugyancsak sokasodni fognak. Dr. Szabó Ildikó a most elindított lelkészi szűrővizsgálatok tapasztalatait osztotta meg, ezek summája, hogy a lelkészek közül sokan legjobban a magánytól szenvednek, és egészségi állapotuk bizony nem a legrózsásabb. Végül dr. Szabolcs Andrea fiatal orvosaink (rezidensek, szakorvosjelöltek) külső képzési tapasztalatait osztotta meg velünk. Mondandóját írásos interjúkra alapozta, melyek summája az, hogy a fiatalok tapasztalatai igen vegyesek a külső képzőhelyeken nyújtott tudás és tanítás színvonalát illetően, de mindannyian igényelnék a kiszámíthatóságot, a határozott kereteket, a törődést és az értelmes munkát.

Késő este a berekfürdői gyógyvíz áldásait élvezhettük egy svájci konfirmandus diákcsoporttal osztva meg az egyébként kihalt fürdő esti magányát.

A harmadik, záró (fél)napot belső ügyeink megbeszélésére fordítottuk: Benőné Székely Júlia a tavalyi felújítások tapasztalatait és az idei év két nagy beruházásának (III. Bel felújítás, Philadelphia - ház C. épület felújítás) részletesen kidolgozott terveit ismertette Mészáros Imre műszaki vezető segítségével. Bánovicsné Ica a teljesítményadatok elemzését adta szépen kidolgozott táblázatokkal és grafikonokkal. Bencze János alapítványi igazgatónk az alapítvány ügyeit: többek közt az 1%-os kampányunk feladatait ismertette. Megtudtuk, hogy az adózók több mint 40 %-a nem ajánlja fel adója 1%-át, s megtudtuk azt is, hogy elüzletiesedett az 1%-ok megszerzésért folytatott küzdelem a különböző alapítványok "harcában". Meghallgattuk kórház-higiénikusunk Pap Márta avatott beszámolóját az általa végzett surveillance vizsgálatokról és azok eredményeiről, megtudtuk, hogy a kórházi fertőzések adatai milyen kedvezőek, melynek hátterében a munkatársak szépen kiépült együttműködése áll a higiénés, különösen is a kézfertőtlenítési rendszer alapos használata nyomán. Ezt követően dr. Hantos Mónika számolt be a gyógyszerügyeinkről, melyek egyik fontos kérdése, erről azután meg is indult a párbeszéd, az volt, hogyan érhetnénk el, hogy a kórházban felírt receptek zömét a mi patikánkban váltsák ki, ugyanis jelenleg nem ez a helyzet. Molnár Gabriella ápolási igazgatónk áttekintést adott a szakdolgozói állapotainkról, a rezümé sóhajtással annyi, hogy bizony náluk is megkezdődött a nyugatra irányuló migráció, valamint súlyos gondokat jelent a megfelelő utánpótlás beállítása. Végül dr. Velkey György igazgató úr összefoglaló, elismerő és biztató gondolatait hallhattuk, amelyekkel már az előttünk álló feladatokra is tekintett. Mindez nem is fért bele a tervezett időbe, jócskán elkésve indultunk ebédelni, majd búcsút mondva egymásnak és az igényesen felújított "Megbékélés házának" sietősen indultunk itthoni feladataink felé.

-rgy-

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph