“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Híreink arhív

Jubileumi orvoskonferenciánk a Zsinaton | Bethesda Gyermekkórház

Idén húsz éve, hogy újra indult a Bethesda. A jubileumi év lehetőséget teremt arra, hogy sokféleképp vegyük számba az elvégzett munkát és a teljesítményt, ami mögötte van. Az egyik ilyen alkalmunk az a június 8-án a zsinati székházban megrendezett orvoskonferencia volt, amelyre meghívtuk

 

a gyermekgyógyászat művelőit szerte az országból. Igaz persze, előttük nem vagyunk már ismeretlenek: folyamatában látták fejlődésünket, s a szakmai kapcsolatok is elevenek, akár a betegekről, akár más tudományos eseményekről legyen szó. Az ünnep azonban más: megmutatja amit, a hétköznap fáradsága elfed, és az egyébként prózai mondandót is ünneplőbe öltözteti, tehát felemeli a lelket. Ezért nélkülözhetetlen. A Bethesda történetére tett utalások mellett nagyjából ezekkel a gondolatokkal üdvözölte az egybegyűlteket Velkey György főigazgató. Külön is köszöntötte a megjelent első számú szakmai vezetőket, közöttük Tulassay Tivadart, Vekerdy Zsuzsát, György Ilonát, az intézmény vezetők közül Harmath, Berényi és Fülöp igazgató urakat, Hirsch professzort mint a hazai gyermek intenzív gyógyászat úttörőjét, Muzsai Gézát az alapellátó tanács vezetőjét és még sokakat másokat, akik ünnepségünket jelenlétükkel megtisztelték.

Az ünnepi beszédre Fülesdi Béla professzor urat, a Szakmai Kollégiumok vezetőjét kértük fel, aki 3 gondolat köré szőtte mondandóját. Az elsőt maga is prózainak nevezte: a progresszivitási szintek legutóbbi felülvizsgálatánál szembesült azzal, hogy a Bethesda milyen sok szakmában kapja a legmagasabb szinteket, azaz ahogy fogalmazott: a kórház a gyermekszakma sok területén "megkerülhetetlen". Ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy a Bethesda olyan területeken is feladatot vállalt, amely más kórházaknak kényelmetlen, nemszeretem feladat volt. A második gondolat egységben a Bethesda szellemiségét hangsúlyozta, amelynek családiasságáról számos alkalommal volt lehetősége személyes élményekkel meggyőződnie. E szellemiség mögött - úgy látja - a gyógyító hatalomnak eszközül kínálkozó szemlélet áll. Harmadjára tartogatta a debreceni szálakat: azért is szeret a Bethesdába jönni, mert az egy kis darab Debrecen. Hiszen mindenhol találkozni a Bethesdában Debrecenből elszármazott kollégákkal, barátokkal.

 

A köszöntő után kezdődött a program tudományos része. Elsőre a tíz éves születésnapját ünneplő Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központ vezetője dr. Bene Ruzsena főrovos mutatta be az Osztály munkáját. Mondandóját tágabb keretbe illesztette, végigtekintett a hazai plasztikai, égésplasztikai sebészet 52 éves történetén és nagyjain, kiemelve közülük Baksa József főorvos urat, aki a gyermek-égésplasztikában úttörő szerepet vállalt, s akinek hasonlata máig él az égéssérültek gyógyításával kapcsolatban: "Ez egy kötéltánc"-mondta.  Az ő szakmai nyomdokain valósult meg azután először önálló központ gyermekek számára dr. Csorba Éva irányítása alatt már a Bethesdában. Dr. Bene Ruzsena a történeti összefoglaló után a kezelési irányelveket vette sorra, hogyan alakultak a tíz év során összefüggésben a betegszámmal és az egyre jobb gyógyeredményekkel. Az egyes sérülésfajtákból hozott példákkal szemléltette a korai műtét jelentőségét, bemutatta a helyreállító plasztika jelentőségét a gyermekek növekedésével összefüggésben, külön is kitért a szövődményekre, köztük pl. a hegesedés következményeire és a kompressziós ruhák viselésének jelentőségére. Az égésközpont az égés-intezív gyógyászattal legszorosabb együttműködésben dolgozik. Dr. Kostyál Erika főorvos az intenzívisták oldaláról összegezte annak a valamivel több, mint 500 gyereknek a gyógyítása során szerzett tapasztalatokat, melyek a folyadékpótlás és a szepszissel való harc oldaláról tettek hozzá a Bene Ruzsena által említett eredményekhez.

A következő előadó dr. Mikos Borbála az Aneszteziológiai és Intezívterápiás Osztály főorvosa volt, aki frappáns rövidséggel oldotta meg, hogy a szepsziskezelés legújabb eredményeit, melyekhez az általa vezetett osztály felismerései is hozzájárultak, valamint a Bethesda Intenzív Osztályának "Apáthy-s"  időkbe visszanyúló történetét ismertesse.

Dr. Liszkay Gábor és dr. Szabó Cecília következtek a délelőtti szekció előadásainak sorában. Az alkalmazott modern technikák ismertetése volt a feladatuk, előbbi két eset kapcsán mutatta be a magas frekvenciájú lélegeztetés és a No használatának áldásait. Utóbbi a PicCO -val detektált szív-érrendszeri fiziológiai paraméterek ismeretének a terápiára gyakorolt következményeit mutatta be minden részletre kiterjedő alapossággal. Ilyen előadások után tudatosul újra a hallgatóságban, hogy az intezívisták egyúttal a legfelkészültebb élettanászok is egyben.

A tudományos program első része itt lezárult és a közönség egy rövidke kávészünetre indult a zsinati székház gyönyörűen felterített szecessziós tanácstermébe, ahol Kálvin János arcképe tekint alá kellő komolyságot sugározva a pogácsát majszoló kávét és ásványvizet kortyoló közönségre.

A délutáni szekció a neurológiai és rehabilitációs vizekre evezett, ennek megfelelően a közönség soraiban is némi átrendeződés következett be: a kevésbé invazív megoldások gyakorlói számszerűleg is felszaporodtak a teremben. Előbb a 10 éves EEG Diagnosztikai Labor elvégzett munkájáról szólt a laborvezető dr. Siegler Zsuzsa főorvosnő. A 600 elvégzett vizsgálat és a hozzá kapcsolódó tetemes adatmennyiség feldolgozása, rendszerezése hatalmas, sziszifuszi munka. A bemutatott, laikusoknak is érdekes videófelvételek tanúsága szerint a diagnosztikai feladatok ebben a betegkörben sincsenek minden izgalom nélkül. Társuló előadásként a Neurológiai Osztályt vezető Fogarasi András főorvos 3 eset kapcsán csak jelzés szerűen, de annál meggyőzőbben mutatta be az epilepsziás betegségcsoport azon részének diagnosztikus teendőit, beleértve a módszerek ismertetését is, amelyekből a műtétre előkészíthető esetek a legjobban megtervezett és ezért a lehető legkevesebb műtéti szövődményt okozó módon kerülnek ki.

A konferencia záró részében a Rehabilitációé volt a fő szerep. Az osztály ugyan még csak öt éves, de már is nagyon szép eredményeket tudtak bemutatni a baleseti kómások talpra állításában, vagy az égéssérülés után lábadozók rehabilitálásában. Dr. Paraicz Éva főorvosnő képszerűen, képekkel is alátámasztva mutatta be az osztály kialakulásának történetét, valamint a gyermek-rehabilitáció szakmai irányelveit és gyakorlatát. Ezt szemléltetendő dr. Csohány Ágnes rehabilitációs szakorvosjelölt egy baleseti kómás fiú történetén keresztül mutatta be, mennyi orvosi-ápolói lelemény valamint kitartás kell az eredményhez a beteg és hozzátartozói oldaláról is.

Utoljára még Rideg Gyula kórházlelkész beszélt a gyógyító közösség Bethesdában honos elvéről "Genius loci" címmel, majd Főigazgató úr rövid zárszava és kedves invitálása nyomán szeretetvendégségre a büféasztalokhoz átvándorolt ünneplő közönség jókedvű, egymást üdvözlő beszélgetése zárta az összejövetelt.

-rgy-

 

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph