“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Híreink arhív

Magai Margit kitüntetése | Bethesda Gyermekkórház

Munkatársunk Magai Margit kórházpedagógus a Református Egyház legmagasabb pedagógiai kitüntetését vehette át 2012. szeptember 8-án, a mosdósi kórházban, Kiss Ferenc emlékére tartott ünnepségen

dr. Bölcskei Gusztáv püspök úrtól a Zsinat lelkészi elnökétől. Az ünnepségen jelen lehetett a Bethesda epi-táborának valamennyi résztvevője is, így Margitka "sajátjaival megerősítve" állhatott az ünneplő közönség előtt.

Szívből örülünk a kitüntetésnek! Életére és további munkájára Isten áldását kívánva Bölcskei püspök úr laudációjának néhány gondolatával köszöntjük:

 

"Magai Margit 1994 óta dolgozik a Bethesda Gyermekkórházban, ahova az újraindulás időszakában néhai dr. Dizseri Tamás főigazgató hívta, hogy katechetikai, pedagógusi munkájával segítse az egyházi intézménnyé válás folyamatát és a gyógyító munkát. Kaposvárról érkezett, ahol a megyei könyvtárban dolgozott végzettsége szerint általános iskolai tanár és könyvtárosként. Hozta magával a kaposvári lelkészcsaládjának református szemléletét, egyháza iránti elkötelezettségét, és a gyermekek szeretetét. Az Ilka utcai épületünk egykori onkológiai osztályán azonnal mély vízbe került. Azóta mindig a krónikusan beteg, legelesettebb (nemegyszer haldokló betegek), később az epilepsziás, majd a pulmonológiai betegeink, újabban pedig a balesetben sérült, kómából ébredező, valamint pszichés problémákkal küzdő gyermekek között végez pedagógiai, katechétai munkát. A betegágy melletti pedagógusi munka különlegességét az adja, hogy benne alkalmazkodni kell az orvosi-ápolói feladatok elsőségéhez, valamint a gyermekek állapotához. Mindez gyors helyzetfelismerést, hatalmas türelmet és a háttérbe húzódni tudás képességét kívánja meg művelőjétől. Ugyanakkor szükség van a kapcsolatteremtés ügyes praktikáira, hogy a betegségről, a fájdalomról, az otthon vagy a szülő utáni vágyakozás szomorúságáról el tudja terelni a figyelmet. A kórházpedagógia művészete abban áll, ahogyan a betegség helyzeteiből képes megformálni a megküzdés módját, értelmes célokat, türelmet, kitartást, csupa olyan erényt, amelyek egyébként is a nevelés céljai volnának. Mindezt Magai Margit munkája mutatta meg nekünk. Évtizedes hűséggel járja körbe minden nap a kórtermeket, beszélget minden egyes kis beteggel és családjával, segít a tanulásban, játszószobai foglalkozásokat szervez, és koordinálja azt a sokféle szabadidős tevékenységet, amelyek a beteg gyerekek gyógyulását, jobb közérzetét hivatottak segíteni a hegedűművésztől a bohócdoktorokig. Az ágy melletti munkán túl meg kell említenünk táborszervezői tevékenységét. Számos onkológiai, később epilepsziás és izombeteg gyerekeknek szóló tábort szervezett, nyaranta legalább hármat, amelynek nemcsak egyik szervezője volt, de a programok kitalálója, lebonyolítója is. Ugyancsak évek óta szervez klubot epilepsziás fiataloknak, újabban pedig családi hétvégéket ilyen fiatalokat, gyerekeket nevelő családok számára. A pedagógusi munka mellett összefogja az önkéntes munka szálait az Ilka utcai részlegünkben, fogadja és segíti a szervezett látogató és jótékony csoportokat, diákcsoportok műsoros szolgálatait, valamint azokat a főiskolai és egyetemi hallgatókat, akik pedagógiai, szociológiai, teológiai szakterületen töltik a Bethesdában gyakorlati idejüket.A Bethesda gyógyító közösségének magjához tartozik, aki maga is alakítja kórházi közösségi életet, közösségi program elképzelhetetlen nélküle. A kórház hitéletének is aktív részese, az Ilkai utcai részlegben ő hívogatja és gyűjti egybe az érdeklődőket a heti bibliaórára, vagy a nagyobb egyházi alkalmakkor tartandó istentiszteletekre.Kórházpedagógiai munkáját a szakma számon tartja. Többször volt részvevője előadója hazai és külföldi ilyen tárgyú konferenciáknak, előadott a témában gyermekgyógyász konferenciákon is. Szakmai fejlődésére nemcsak konferenciákon való részvétellel, de továbbképzések és tanfolyamok felkutatásával és azok elvégzésével is törekszik. Az évek sora alatt hatalmas adatbázist halmozott fel közösségi és egyéni gyerekjátékok, kézműves foglalkozások és egyéb szabadidős tevékenységek leírásából. Legújabban bibliodráma képzésen vesz részt, hogy a Mentálhigiénés részleg terápiás munkájához is hozzájárulhasson magatartászavaros kamaszokkal foglalkozva."

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph