“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Híreink arhív

Norvég-porjekt záró konferencia és átadási ünnepség | Bethesda Gyermekkórház

Befejeződtek a  "Megújuló és alternatív energiaforrások használata" című projektünk építkezései. A 220 MFt-os beruházás lezárásaként konferenciát és átadási ünnepséget rendeztünk március 31-én, amelyet megtisztelt jelenlétével Ellen Sletner a Norvég Királyság

magyarországi nagykövete, Dr. Szócska Miklós államtitkár (NEFMI) és dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke is.

 

Már csak azért is fontos volt nekünk ez az ünnepség, mert két éves igen fáradságos, sok többletmunkát adó, előre nem látott nehézségek megoldásával türelmes kitartást és rugalmasságot kívánó folyamat végén tette fel az i-re a pontot. Újraindulásunk (1992) óta sokféle építkezés, átalakítás, korszerűsítés zajlott már a Bethesdában, de olyan, amely egészen az alapokig hatva mind a 311 munkatársunk aktív közreműködését kívánta volna valamilyen formában, tán csak egy-kettő volt megelőzően.

Az ünnepség beváltotta a várakozásokat: miközben természetesen  - ahogy az építkezé-sek alatt is - folyt a gyógyítás, a külső és belső érdeklődőkkel megtelt teremben jól esett megnyugodva hátradőlni és hallgatni az okos előadásokat, majd az értő figyelemből származó, ezért hiteles gondolatokkal építkező, korántsem formális köszöntéseket, beszédeket. Ezekről itt olvashatnak részletesebb beszámolót.

 

Mivel az átadási ünnepséget megelőző szakmai konferenciát nem kísérte média figyelem, talán nem haszon nélküli felidézni néhányat az ott elhangzó gondolatok közül.

A bevezető előadásában (Megújuló energiák, energiagazdálkodás) dr. Kontra Jenő  egyetemi tanár, a BME tanszékvezetője mutatott lenyűgöző képet annak a több évtizedes kutató munkának az eredményeiből, amely Magyarország alternatív energiaforrásai közül a termál és melegvíz kincs feltárásáról és a felhasználás lehetőségeiről szólt. E tekintetben Magyarország földrajzi adottságai páratlanok. Alig van az országnak olyan területe, ahol ne lehetne a felszínre hozva is legalább 85 Celsius fokos melegvizet találni. A korrózió-védelem mai felkészültsége mellett ezek a vizek városok, falvak, településrészek fűtésének és melegvíz igényének kielégítésében kínálnának szinte korlátlan lehetőségeket természetbarát technológiával. Ma még a földgáz használata uralja a fogyasztást, pedig költségei igen magasak. A professzor előadása végén reményét fejezte ki, hogy az új Széchenyi-terv forrásaiból nagy előrelépést lehet majd tenni az olcsóbb és hatalmas készletekkel rendelkezésre álló energiaforrás kiaknázásában.

 

Ennek két sikeres példáját mutatta be a következő előadónk, Kovács István  a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke. A Pannonhalmi Apátság hatalmas épületegyüttesében komplex energiafelhasználási rendszert építettek ki, amelynek fő eleme a biomassza elgetéséből származó hőenergia. Biomassza alatt az erdős illetve gazdálkodó területeken természetesen keletkező hulladék növényzetet értette. Ennek újratermelődése folyamatos. Jól átgondolt, magas fokú technológiai rendszerekkel, tervezett energiagazdálkodással felhasználása sokkal jobb hatásfokkal lehetséges a hagyományos és nem környezetbarát energiák felhasználásánál. A másik példa az Audi győri új gyártelepének ipari hűtést, fűtést kívánó alternatív energiagazdálkodási beruházása volt, melynek megtérülése hihetetlenül rövid, mindössze 2,5 év, nem beszélve a költségcsökkenés egyéb vonzatairól.

 

A távlatokról ezután a Bethesdában megvalósult rendszer bemutatásara tértünk Talpag József gépészmérnök előadásával. Egy szóban foglalta össze a tervezőmunka fő kihívását: bonyolult. Ezzel azokra a technológiai megoldásokra célzott, amelyek a kivitelezés megtervezésében és megvalósításában nem egyszer a szükséges és lehetséges feszültségében születtek meg. Részletesen beszélt a felhasznált technológia műszaki mutatóiról, a várható eredményekről el egészen a kb. 20%-os energiaköltségség -csökkenésig. Befejezésül még hangsúlyozta: bár az építkezés befejeződött, a rendszer finomhangolása, igazítása, monitorozása még ezután következő fontos feladat lesz, amelyen a gazdaságos működtetés nagyban múlik. Végül  Csanád Bálint mérnök, műszaki ellenőr beszélt a kivitelezés tapasztalatiról, amelynek fő meglepetése számára az a tapasztalás volt, hogy itt - más munkáktól eltérően - egyetlen kivitelező, tervező sem veszett össze és szállt ki a projekt során.

 

Az ezután következő ünnepségről csak néhány személyes benyomás: Igazán üdítő volt Ellen Sletner nagykövetasszony sallangoktól mentes, őszintén kedves jelenléte. Ennek jele például, hogy a protokoll végén nem sietett el, hanem még jólesően elidőzött, beszélgetett elvegyülve a fogadásra itt maradt közönségben. Ugyanez a tapasztalat dr. Szócska Miklós államtitkár úrról, aki nem először volt vendégünk a "bethesdás közösségben". Csomós Miklós főpolgármester helyettes a Bethesda egykori betegeként megfogalmazott köszöntőjével váltott ki derültséget és jóleső érzéseket. Rozgonyi Zoltán zuglói alpolgármester úr is régi ismerősünk, aki viszont a szülők odaláról szemlélve fogalmazta meg köszöntőjét.

 

Szép nap és szép ünnepség volt ez, amiért jól esik hálát adni a Teremtőnek, s ahogy dr. Velkey György főigazgató úr az ünnepséget záró gondolataival mondta: mindenen túl, legvégül mégiscsak a kitartó szeretetért mondhatunk köszönetet mindenkinek, de leginkább Benőné Székely Júlia gazdasági igazgatónak, akinek az egész projekt egyben tartása a pályázatírástól a kivitelezésig a vállán nyugodott.

 

Az már csak járulékos haszon - teszem hozzá kórházlelkészként - hogy az ünnepségre a már igen csak fáradt bibliatermünk csodálatosan megújult, szinte újjászületett. Köszönet ezért is.

-rgy-

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph