“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. hiteles_egeszsegugyi_weboldal_2017_pecset_32x.png
+36-1-920-6000
bethesda@bethesda.hu

youtube-30.png facebook-30.png
 

Híreink arhív

Pályázat rehabilitációs osztályunk főnővéri állására | Bethesda Gyermekkórház

Várjuk a pályázók jelentkezését!

                                                                MRE Bethesda Gyermekkórháza, Vegyes Szervezésű Rehabilitációs Osztály

Osztályvezető főnővér

munkakör betöltésére

 

Időtartam:

Határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Ilka utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok, közvetlen felettese irányítása mellett az adott szervezeti egység ápolási tevékenységének felügyelete és a tevékenységek összehangolása:

 • az ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének és a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete
 • a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése
 • a szervezeti egység betegellátási munkájának szervezése, vezetése, ellenőrzése
 • szakdolgozók továbbképzésének segítése, a munkaterületén folyó gyakorlati oktatás felügyelete
 • kutató munkát kezdeményez, kutatásban részt vesz, előadásokat tart.
 • gondoskodik szervezeti egysége szakmai anyagainak biztosításáról (gyógyszer, fogyóanyag, speciális ápolási/orvostechnikai segédeszközök)
 • a jobb és kulturáltabb betegellátást szolgáló eszközök, korszerű eszközök beszerzésének szorgalmazása
 • részt vesz a higiénés, minőségirányítási szemléken, figyelemmel kíséri a részlegén dolgozókat érintő hiányosságokat
 • felügyeli/ koordinálja a részlegén dolgozó szakdolgozók munkabeosztását, szakmai munkáját, etikai magatartását, a munkarend és munkafegyelem betartását

Bérezés és juttatások:

bérezés az egészségügyi szakdolgozók bértáblája alapján

cafetéria próbaidő után

útiköltség támogatás vidéki lakcím esetén

kedvezményes étkezési lehetőség intézetünk konyháján

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, ápoló BSc/MSc végzettség, vagy 2019.06.30-ig megszerzésre kerülő ápoló BSc/MSc képesítés
 • Az intézet szellemiségének elfogadása, képviselete
 • Büntetlen előélet
 • Érvényes ENKK és MESZK tagsági kártya

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyermekszakápolói végzettség
 • intenzív terápiás szakápolói végzettség
 • szakirányú munkaterületen szerzett több éves szakmai tapasztalat
 • belső auditori végzettség vagy tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • egészségügyi alkalmasság
 • önálló, precíz munkavégzés
 • terhelhetőség, együttműködési készség
 • vezetői készség, képesség, attitűd, vezetői kvalitások megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • a pályázó vezetői terveiről szóló összefoglaló
 • végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör betöltése 2018.02.01 napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a kemenesine@bethesda.hu e-mail címen keresztül
 • Postai úton, a pályázatnak a MRE Bethesda Gyermekkórháza címére történő megküldésével (Budapest, 1146 Bethesda u 3). Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat Osztályvezető főnővér munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.12.30.

A pályázati kiírás további közzétételének a helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bethesda.hu honlapon szerezhet.

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: Green-Graph