Minőségirányítás és fejlesztés
minőségügyi vezető: dr.Mikos Borbála
minőségirányítási tanácsadó: Molnár Gabriella


A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának munkatársai a krisztusi szeretetet megjelenítve, a gyógyítás és ápolás lehető legmagasabb szakmai színvonalán, gyógyító közösséget alkotva szeretnének a hozzájuk forduló beteg gyermekeken és családjukon segíteni.

Az emberi erőfeszítések korlátjait felismerve kérik Isten segítségét küldetésük teljesítéséhez.


Munkájukat ugyanakkor a legkorszerűbb ismeretek követésével és a mindennapi gyógyításban és ápolásban való felhasználásával szeretnék végezni.
Ezért alkalmazza a Kórház a "minőségszemléletet" napi munkája során.

amit szóltok vagy cselekedtek,

mind az Úr Jézus nevében tegyétek

Kol. 3.17.


A Kórházban a betegellátás során felhalmozódott tudás és tapasztalat összessége lehetővé teszi

a betegek ellátásában alkalmazott módszerek folyamatos

átvizsgálását, ellenőrzését és a minőséggel kapcsolatos kérdések elemzését. A korábban jól bevált gyakorlat fontosságát elismerve, a mindig jobbra törekvés teszi szükségessé a minőségirányítási rendszer kialakítását.
A Kórházban a minőségfejlesztési folyamatok is kiemelkedő figyelmet fordítanak az emberi (beteg, szülő, munkatárs, vezető) kapcsolatok jobbítására. Természetesen az új tevékenységi rendszerek, eljárások bevezetése is a tárgykörükbe tartozik.


Tudjuk, hogy a minőségszemlélet csak akkor működik jól, ha a Kórház munkatársai jól akarják működtetni azt, de gyógyító közösségünk közös elhatározása erre jó esélyt jelent.Az ellátás színvonalának javítása érdekében a Kórház igényt tart a betegektől és hozzátartozóiktól a folyamatos visszajelzésekre (betegelégedettségi vizsgálatok), és ezt is elemezve alakítja, javítja az ellátás színvonalát.
A Kórház felső vezetése a leírtakra való tekintettel is elkötelezett a minőségirányítás mellett. Célja, hogy ennek keretében is a leghatékonyabban használja ki az erőforrásokat.


Azzal a reménnyel vágtunk bele ebbe a folyamatba, hogy a minőségszemlélet is méltóbbá tehet bennünket munkánk során Jézus nevéhez.


Adatkezelés: BETEGEINK SZEMÉLYES ADATAIT  BELEÉRTVE  A TELEFONSZÁMOT ÉS EMAIL CÍMET IS, A KÓRHÁZ BIZALMASAN KEZELI, HARMADIK  FÉLNEK NEM ADJA ÁT. Kivételek: jogszabályban előírtak szerint hatósági eljárás keretében a rendőrség és a gyámügy.


Dr. Velkey György főigazgatóKórházunk 2004. decembere óta ISO 9001:2001 és MEES szerint tanúsított kórház.
2008-ban és 2012-ben a megújító audit az ISO és a MEES szerint történt.


MEESISO


2014-ben kórházunk önkéntes alapon bekapcsolódott az egészségügyi szolgáltatók standardokon alapuló működésének akkreditációs programjába: a  BELLA – BetegELLátók Akkreditációja    az ellátás biztonságáért elnevezésű szakmai programba.
A program nagy hangsúlyt fektet mind a fekvő-, mind a járóbeteg ellátás biztonságának javítására, specifikus standardok meghatározása és működtetése révén.
Célkitűzése a betegek biztonságát szolgáló szervezeti kultúra kialakítása mellett a betegek és hozzátartozóik, valamint a dolgozók elégedettségének folyamatos javítása.
Megvalósítását szolgálja a szakmai gyakorlat rendszeres felülvizsgálata, a standardok elemzése és adaptálása kórházunkra, szakmai és működési irányelvek kidolgozása mind az ápolási, mind a gyógyító tevékenység terén.

Dr. Mikos Borbála