Gyűszű KatalinKórházunk szívesen biztosít gyakorló területet az egészségügyi és szociális szakképzésben résztvevő hallgatók számára előre egyeztetett és a jelentkezők számától függően korlátozott számban.

Egy- egy területen kinevezett gyakorlatvezetők, tutorok segítik a hallgatókat abban, hogy a szakmai gyakorlat követelményeit teljesíteni tudják. Komolyan gondoljuk, hogy a gyakorlatok során szerzett ismeretek, tapasztalatok, a munkatársak példamutatása nagy hatással van a pályaszocializáció folyamatára, és felelősségünk van abban, hogy szakmailag és emberileg is igényes szakembereket neveljünk a jövőnek.

Az alábbi képzésekről járnak hozzánk rendszeresen hallgatók:


  • Egészségügy: ápolási asszisztens, ápoló, csecsemő és gyermekápoló, szakápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász, diplomás ápoló, orvos, szakorvos, pszichológus, gyógyszerész. Kórházunk a Semmelweis Egyetem akkreditált képzőhelye.
  • Szociális terület: szociális gondozó és ápoló, szociális munkás, pszichopedagógus, szociálpedagógus.
  • Társadalomtudomány: kommunikáció
  • Egyházi képzések: teológus, hitoktató, diakonus


Gyűszű Katalin
továbbképzés, akkreditáció
tel. 422 2706
Sztraka-Horváth Adrienn
közép- és felsőfokú szakképzés 
tel. 422 2706