“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

Felület
Állítsa be a kezelőfelületet, hogy megkönnyítse a használatát különböző körülmények között.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza                              
1146 Budapest, Bethesda utca 3. Hiteles egészségügyi weboldal
+36-1-920-6000 
bethesda@bethesda.hu 

Bethesda Youtube Bethesda Facebook Bethesda Instagram

 

Címlap / A honlap használatához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

A honlap használatához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató | Bethesda Gyermekkórház

A HONLAP HASZNÁLATÁHOZ kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, mint Adatkezelő https://www.bethesda.hu domain néven elérhető honlap használatához kapcsolódó személyes adatok kezelése körében az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 

 1. MEGFELELÉS AZ ADATKEZELÉSI KERETSZABÁLYZATNAK

 

Az Adatkezelő rögzíti, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679. sz. Európai Parlament és a Tanács Rendeletben (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben(a továbbiakban: Infotv.) megfogalmazott általános adatvédelmi elveket, szabályokat, jogokat és kötelezettségeket az Adatkezelési Keretszabályzatban rögzíti. Jelen a HONLAP HASZNÁLATÁHOZ kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató elválaszthatatlanul együtt értelmezendő az Adatkezelési Keretszabályzattal, annak kiegészítése. Amennyiben jelen HONLAP HASZNÁLATÁHOZ kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) speciális rendelkezést nem tartalmaz, az Adatkezelési Keretszabályzatban (a továbbiakban: Keretszab.) rögzített általános szabályok az irányadók.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK KÖRE: Az Adatkezelő által üzemeltett honlapot felkereső természetes személyek, látogatók. Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

 

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓK MEGJELÖLÉSE

 

Ace Telecom Kft

Székhely: 1037 Budapest, Zay utca 3. 

Cégjegyzékszám: 01-09-569352

web: https://acetelecom.hu/hu
Tevékenység: tárhely szolgáltató

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJAI: Az általános elvek és szabályok az Keretszab.-ban kerültek rögzítésre.

Az adatkezelés céljai:

 • az érintettek visszajelzéseinek, észrevételeinek értékelése, feldolgozása
 • Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (látogatottsági adatok, cookie, statisztikák, elemzések készítése)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A Honlap felkeresésével és használatával a hozzájárulás megadottnak tekintendő. A hozzájárulás feltételeire vonatkozó általános elvek és szabályok az Keretszab.-ban kerültek rögzítésre.

 

A Honlapon találhatóak olyan oldalakra mutató linkek, melyek a látogatók számára hasznos információkat nyújtanak. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a külső oldalakra, az ott található adatokért, illetve a külső oldalak látogatása, használata okán bekövetkező esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA
 • Amennyiben fel kíván iratkozni hírlevelünkre: e-mail cím. Visszavonásig történik a személyes adatok megőrzése.
 • Kapcsolatfelvétel során: név, e-mail cím. Visszavonásig történik a személyes adatok megőrzése.

Telefonos, illetve online kapcsolatfelvétel során a válaszadáshoz, illetve az érintett kérésére történő egyéb szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kapcsolattartási adatok adatkezeléséhez szükséges hozzájárulás a kapcsolatfelvétellel megadottnak tekintendő.

 

 1. COOKIE-K ÁLTAL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

 

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont. Az adatkezelés időtartama az un. session cookie-k esetében a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart.

 

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A Honlapon külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott Érintettel történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor.

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintettnek (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA: A személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK: Az általános elvek és szabályok az Keretszab.-ban kerültek rögzítésre.

Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Honlapon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintett oldalán ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA. Az általános elvek és szabályok az Keretszab.-ban kerültek rögzítésre.

 

Jelen Tájékoztató hatályos a weboldalon történő közzétételétől, hatályba lépésével valamennyi korábbi jelen tárgyú adatvédelmi rendelkezés hatályát veszti.

 

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: BT

A honlap használatához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Hiba

A webhelyen nem várt hiba történt. Érdemes később újrapróbálkozni.