Facebook nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT

a NYERD MEG A MOCORGÓT elnevezésű játékhoz

Bethesda Gyermekkórház – 2021.10.18-05.21.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A nyereményjáték (a továbbiakban ”Játék”) szervezője a Bethesda Gyermekkórház (a továbbiakban ”Szervező”). Ezt a nyereményjátékot semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja, nem adminisztrálja a Facebook, és nem is kapcsolódik hozzá. A játékban való részvétellel Ön megerősíti, hogy elolvasta a játékszabályzatot.

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021. október 18. napjától 20 óra 00 perctől 2021. október 21. 24 óra 00 percig tart.

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban ”Játékos”) vehetnek részt, kivéve a Szervező a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban történő részvételhez a Játékosnak a Bethesda Gyermekkórház Facebook oldalon, a játék során 2021. 10. 18. 20 órakor elindító bejegyzés alá hozzászólásában közzé kell tenni a Játékosnak a Játékban meghatározott kérdésre a szöveges válaszát.

Valamennyi a kérdésre adott helyes válasz helyes megfejtése a játéknak, így minden hozzászólásként megadott válasz részt vesz a sorsolásban, azonban egy Játékos csak egyszer vehet részt a sorsoláson több hozzászólás esetén is.

5. SORSOLÁS

5.1. Szervező a Játék időtartama alatt érkezett helyes hozzászólások közül 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsol ki:

    • a videó megjelenését követő hétfőn délben – október 25. 12 órakor –  3 fő nyertest, illetve egy tartaléknyertest az ajándék kapcsán

5.2. A sorsolás helyszíne a Szervező telephelye: Bethesda Gyermekkórház (cím: 1146 Bethesda u. 3.). A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékos nevét, illetőleg a tartaléknyertes Játékos nevét.

5.3. A nyerteseket a Szervező a videós posztot követő keddi napon Facebook üzenet formájában értesíti. A nyereményt a nyertes postán vagy személyes átvétel útján kapja meg. A nyereményt a Szervező a nyertes jelentkezésétől számított további 30 napon belül próbálja meg kézbesíteni. Amennyiben a nyertes határidőben nem jelentkezik a nyereményért, vagy sikertelen a kézbesítés, úgy a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A tartalék nyertesre az előbbi értesítési és nyeremény átadási szabályok az irányadóak, azzal, hogy az értesítésére a nyertes jelentkezésére illetve a kézbesítés megkísérlésére nyitva álló határidő elteltét követő napon belül kerül sor.

5.4. A Szervező a nyertes nevét (teljes név megjelölésével) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/bethesdagyermekkorhaz közzé teheti a sorsolást követően.

6. NYEREMÉNY

3 db MocorGo című könyv (egyenként 2.990 Ft értékben)

7. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

Nyereménytárgyat terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül a nyereménytárggyal kapcsolatban további kötelezettség nem terheli.

A Nyeremény kézbesítésével járó futárköltséget, postaköltséget szintén a Szervező viseli.

Bethesda Gyermekkorhaz – 2021. 10.14.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support