“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

Felület
Állítsa be a kezelőfelületet, hogy megkönnyítse a használatát különböző körülmények között.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza                              
1146 Budapest, Bethesda utca 3. Hiteles egészségügyi weboldal
+36-1-920-6000 
bethesda@bethesda.hu 

Bethesda Youtube Bethesda Facebook Bethesda Instagram

 

Címlap / Rólunk / Pályázati dokumentációk / Szakorvosok ráépített szakképzésének támogatási programja az MRE Bethesda Gyermekkórházban

Szakorvosok ráépített szakképzésének támogatási programja az MRE Bethesda Gyermekkórházban | Bethesda Gyermekkórház

 SZÉCHENYI 2020

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Projekt címe: Szakorvosok ráépített szakképzésének támogatási programja az MRE Bethesda Gyermekkórházban

Támogatás összege: 29 340 100,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt kezdete: 2019. szeptember 1.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. október 31.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.10.4-18-2019-00016

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A kórház humán erőforrás fejlesztése az utóbbi időben nem mindig tudott lépést tartani az egészségügyi ellátás fejlődésével, és így idővel gondok jelentkezhetnek az ellátás különböző szintjein. Az egyre komplexebb egészségi problémák, a betegbiztonság emelése megkívánja, hogy a kórházban jól képzett szakorvosok segítsék az egészségtudatos magatartás kialakítását, a gyógyulást, a rehabilitációt. Ehhez azonban jól képzett, elhivatott, egészségügyi szakember utánpótlásra van szükség. A leghatékonyabb megoldás a probléma kezelésére egy támogatási program lebonyolító rendszer bevezetése, kialakítása és megvalósítása.

 

A projekt keretében megvalósuló támogatási program-rendszer illeszkedik a Kormány „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiájához, amely célként nevesíti a humán erőforrás minőségének javítását, a jövő szükségleteinek megfelelő létszámú biztosítását a szakmai kihívásoknak és elvárásoknak való eredményes megfelelés érdekében, további kiemelt célként jeleníti meg olyan pályaorientációt támogató ösztöndíj programok indítását, aminek eredményeként nő az orvosi szakmákban dolgozók száma.

 

A kórházban kialakítandó támogatási program célcsoportja a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben meghatározott szakorvosi ráépített szakképzésüket meg nem kezdők és folytatók. A program célja, hogy az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevőket támogatásban részesítse, elősegítve ezzel a szakorvosok szakmai megbecsültségük erősítését, valamint a szakorvosok ráépített szakképesítés megszerzését követő hazai munkavállalását. Az orvosi hivatáshoz méltó bérezés felé tett első lépés lehet a támogatási díj, amelynek összege a ráépített szakképzésben részt vevő szakorvos számára nyújt lehetőséget, hogy tehetségét kibontakoztassa, szorgalmával, elkötelezettségével hozzájáruljon a hazai egészségügyi ellátórendszer eredményes működéséhez, valamint megteremti a kellő anyagi biztonságot a családalapításhoz és egzisztenciájuk felépítésének megkezdéséhez.

 

A fent leírtak mellett nő a szakmákban és szakmákra jelentkezők száma, javul a kórház egészségügyi ellátásának színvonala, csökken a kórházi működést veszélyeztető nagymértékű humánerőforrás hiány és jól képzett szakorvosok révén javul a lakosság egészségi állapota.

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: BT