A 20 éves kórházmisszió a Bethesdában ünnepelt

Idén húsz éves a református kórházmisszió is. Ebből az alkalomból hívta össze a kórházlelkészeket és tartott családias ünnepséget a Bethesdában a Református Missziói Központ, a református egyház társadalmi misszióit összefogó szervezet.

Az ünnepség hálaadó istentisztelettel kezdődött, melynek igehirdetője dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a Filippi levél záró soraiból felolvasta igehirdetése alapigéjét. „A beszűkülő világban távlat nyílik, ilyen élmény az apostolnak az őt fogságában meglátogató filippibeli küldöttség.” – így magyarázta az igei helyzetet – ” s ez az élmény minden beteg ember élménye is, akit betegségében meglátogatnak. Épp ezt teszik a kórházlelkészek, akiknek a munkája által a nagy és kicsi, az egészen kicsi dolgok is összekapcsolódhatnak.” Az igei bevezető után a köszöntések következtek. Elsőként az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője dr. Fedor Tibor főosztályvezető úr mondta el köszöntő szavait, aki a lelkészek kórházi jelenlétének azt a vonatkozását emelte ki, hogy mennyit tehetnek a lélek békéje megteremtéséért betegekben és kórház dolgozókban egyaránt. A Következő hozzászóló Steinbach József püspök úr a Zsinat missziói bizottságának vezetője tisztéből szólva a betegek helyzetére utalt az evangéliumi Lázár történetét idézve, és arra buzdította a kórházi lelkészeket, hogy a betegségből való gyógyulás Isten dicsőségére mutató lehetőségét segítsenek megélni lelkigondozottjaiknak. Búza Patrik a Budai Irgalmasrendi kórház lelkigondozója az útitárs helyzetéből köszöntötte a református kollégákat. Lackó Zsolt debreceni görög katolikus kórházlelkész a kiengesztelődés fontosságát hangsúlyozta, Orodeán Krisztina evangélikus kórházlelkész pedig egy számára kedves könyvből olvasott fel köszöntő sorokat.

Az ünnepség két szakmai előadással folytatódott. Dr. Velkey György főigazgató az egészségügy rendszere, a szakma szempontjából vette górcső alá a kórházlelkészi szolgálat helyzetét, lehetőségeit. Érintette a szabályozás kérdéseit, az egészségügy helyzetét, bemutatta azokat a pontokat, amelyeken a kórházlelkész kapcsolódhat egy intézmény életéhez, képet adott azokról az attitüdökről, amelyekkel a lelkész maga lehet a pozitív változások motorja: „individualizálódás helyett a közösség és kommunikációjának kiépítése” – fogalmazta meg végül a fő mondanivalót.

Gál Judit a kórházmisszió vezető lelkésze a 20 évre visszatekintő előadásában, melyet vetített képekkel kísért, annak az útnak a tanulságait fogta össze, amit ez a missziói ág az elmúlt húsz évben bejárt a kórházban látogató gyülekezeti lelkésztől, munkatárstól a főállású kórházlelkészekig és a klinikai lelkigondozókig. Utalt az európai változásokra, köszönetét fejezte ki a legkülönbözőbb viszonyok között dolgozó kórházlelkészek munkájáért, s ugyanakkor a jövő felé tekintve a közös munka szemléletváltozásának szükségéről szólt. Magyarné Balogh Erzsébet lelkészigazgató a szeretet szükségéről és erejéről szólt, a missziós ágak kívánatos együtt rezdüléséről, „ez teszi őket erőssé a feladat vállalásához” – hangsúlyozta előre tekintve köszöntőjében.

Az ünnepség egy pályázati díj átadásával zárult, melyet Géczi Csaba teológus hallgató nyert el, aki egyedüliként nyújtotta be „A kórházmisszió húsz éve” című pályázatra pályamunkáját. A dolgozatot elemző értékeléssel Püski Lajos a Zsinat Missziói Bizottságának elnöke szolgált a közönség számára rámutatva az ifjúság internetes világ iránti fogékonyságára az információgyűjtésben. A megérdemelt díjat pedig Péntek László nagytiszteletű úr adta át biztató szeretetteljes szavakkal fordulva az egybegyűltekhez. Végül szeretetvendégség következett, amelyen a kötetlen beszélgetésé volt a fő szerep.

-rgy-

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support