“… Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,...”   Róma 15,1

Felület
Állítsa be a kezelőfelületet, hogy megkönnyítse a használatát különböző körülmények között.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza                              
1146 Budapest, Bethesda utca 3. Hiteles egészségügyi weboldal
+36-1-920-6000 
bethesda@bethesda.hu 

Bethesda Youtube Bethesda Facebook Bethesda Instagram

 

Címlap / Tájékoztató telemedicina útján történő egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan

Tájékoztató telemedicina útján történő egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan | Bethesda Gyermekkórház

TÁJÉKOZTATÓ

telemedicina útján történő egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan

 

Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem feltétele a beteg személyes jelenléte, és ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszik, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza (a továbbiakban: Bethesda Gyermekkórház) telemedicina lehetőségét vezette be.

 

Telemedicina keretében nyújtható különösen

 • betegirányítás távkonzultáció formájában, amely a szakorvosi távkonzultációt megalapozza,
 • a beteg tájékoztatására, beleegyezésére, valamint adatainak kezelésére vonatkozó nyilatkozatok fogadása,
 • előszűrés távkonzultáció formájában, amelynek célja a személyes találkozáson alapuló ellátás szükségességének és az egészségi állapot súlyosságának megítélése,
 • előzetes kapcsolatfelvétel, valamint adatgyűjtés, amely a távkonzultációt követő személyes találkozáson alapuló ellátást gyorsabbá és hatékonyabbá teszi,
 • diagnózis, terápiás javaslat felállítása távkonzultáció keretében, illetve távmonitoring, távdiagnosztikai eszközzel,
 • röntgenfelvételek leletezése,
 • gyógyszer rendelése,
 • korábbi, személyes találkozáson alapuló ellátást követő kontroll és utógondozás,
 • távkonzílium szervezése,
 • beutaló kiállítása,
 • pszichoterápia, krízisintervenció, szülőkonzultáció, tanácsadás, szupportív pszichoterápia,
 • fizioterápia távkonzultációs eszközzel,
 • telefonos, online vagy más formában megvalósított tanácsadás, konzultáció.

 

A telemedicina alkalmazása esetében tiszteletben tartjuk a minden orvosi beavatkozásra érvényes (beteg)jogokat és kötelezettségeket. Az ilyen formában történő egészségügyi szolgáltatáshoz történő hozzáférés technikai feltételeinek páciensi oldalról történő biztosítása azonban a szülők (törvényes képviselők) feladata.

 

A telefonon, illetve online térben történő egészségügyi ellátásban azon Bethesda gyermekkórházi egészségügyi dolgozók vesznek részt, akik a személyes egészségügyi ellátásban is közreműködnek. Az egészségügyi ellátásban közreműködő dolgozók rendelkeznek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel, szakértelemmel, szakmai tapasztalattal és jogosítványokkal, engedélyekkel.

 

A személyes adatok biztonsága:

A távkonzultáció alapjaiban véve szöveges, hang-, képi vagy más formában történő adattovábbítást jelent. A személyes adatok kezelésének célja és a jogalapja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Eüak) kerül rögzítésre. Az Eüak. alkalmazhatóságát a veszélyhelyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről szóló 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet teszi lehetővé a telemedicina alkalmazásával nyújtott egészségügyi ellátás során.

A mindennapi élet un. kisebb jelentőségű ügyleteiben, illetve az ügyintézés megkönnyítése és meggyorsítása céljából a Bethesda Gyermekkórház az érintett kifejezett hozzájárulásának értékeli a kapcsolattartási adatok megadását. Ilyen pl: telefonszám, e-mail cím megadása kapcsolattartási adatként; vagy a magánhasználatú e-mail címről történő kapcsolatfelvétel.

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Bethesda Gyermekkórház, mint Adatkezelő nyilvános alkalmazásokon (Skype, Zoom stb.) folytatja az élőképet közvetítő online távkonzultációs szolgáltatást. Az Adatkezelő a nyilvános rendszerek használata során nem tudja garantálni a védett egészségügyi tartalmak sérthetetlenségének a konzulráció egész folyamata során történő biztosítását, ennél fogva az Adatkezelő nem vállal felelősséget az adattovábbítás során felmerülő bármely hibáért. A Bethesda Gyermekkórház nem vállal továbbá felelősséget a páciens, illetve törvényes képviselője hardver-, szoftverkörnyezet és informatikai ismeretének hiányáért sem.

 

A Bethesda Gyermekkórházban nyújtott telemedicina lehetőségéről, elérhetőségeiről kérjük, hogy az adott Ambulancia oldalán tájékozódjanak!

Bethesda Gyermekkórház

©2016 | 1146 Budapest, Bethesda utca 3. (Zugló) Tel.: +36-1-364-9020  | Design: BT

Tájékoztató telemedicina útján történő egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan

Hiba

A webhelyen nem várt hiba történt. Érdemes később újrapróbálkozni.