Tájékoztató telemedicina útján történő egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan

Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem feltétele a beteg személyes jelenléte, és ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszik, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza (a továbbiakban: Bethesda Gyermekkórház) telemedicina lehetőségét vezette be.

 

Telemedicina keretében nyújtható különösen

 

  • betegirányítás távkonzultáció formájában, amely a szakorvosi távkonzultációt megalapozza,
  • a beteg tájékoztatására, beleegyezésére, valamint adatainak kezelésére vonatkozó nyilatkozatok fogadása,
  • előszűrés távkonzultáció formájában, amelynek célja a személyes találkozáson alapuló ellátás szükségességének és az egészségi állapot súlyosságának megítélése,
  • előzetes kapcsolatfelvétel, valamint adatgyűjtés, amely a távkonzultációt követő személyes találkozáson alapuló ellátást gyorsabbá és hatékonyabbá teszi,
  • diagnózis, terápiás javaslat felállítása távkonzultáció keretében, illetve távmonitoring, távdiagnosztikai eszközzel,
  • röntgenfelvételek leletezése,
  • gyógyszer rendelése,
  • korábbi, személyes találkozáson alapuló ellátást követő kontroll és utógondozás,
  • távkonzílium szervezése,
  • beutaló kiállítása,
  • pszichoterápia, krízisintervenció, szülőkonzultáció, tanácsadás, szupportív pszichoterápia,
  • fizioterápia távkonzultációs eszközzel,
  • telefonos, online vagy más formában megvalósított tanácsadás, konzultáció.

A telemedicina alkalmazása esetében tiszteletben tartjuk a minden orvosi beavatkozásra érvényes (beteg)jogokat és kötelezettségeket. Az ilyen formában történő egészségügyi szolgáltatáshoz történő hozzáférés technikai feltételeinek páciensi oldalról történő biztosítása azonban a szülők (törvényes képviselők) feladata.

A telefonon, illetve online térben történő egészségügyi ellátásban azon Bethesda gyermekkórházi egészségügyi dolgozók vesznek részt, akik a személyes egészségügyi ellátásban is közreműködnek. Az egészségügyi ellátásban közreműködő dolgozók rendelkeznek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel, szakértelemmel, szakmai tapasztalattal és jogosítványokkal, engedélyekkel.

A személyes adatok biztonsága:

A távkonzultáció alapjaiban véve szöveges, hang-, képi vagy más formában történő adattovábbítást jelent. A személyes adatok kezelésének célja és a jogalapja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Eüak) kerül rögzítésre. Az Eüak. alkalmazhatóságát a veszélyhelyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről szóló 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet teszi lehetővé a telemedicina alkalmazásával nyújtott egészségügyi ellátás során.

A mindennapi élet un. kisebb jelentőségű ügyleteiben, illetve az ügyintézés megkönnyítése és meggyorsítása céljából a Bethesda Gyermekkórház az érintett kifejezett hozzájárulásának értékeli a kapcsolattartási adatok megadását. Ilyen pl: telefonszám, e-mail cím megadása kapcsolattartási adatként; vagy a magánhasználatú e-mail címről történő kapcsolatfelvétel.

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Bethesda Gyermekkórház, mint Adatkezelő nyilvános alkalmazásokon (Skype, Zoom stb.) folytatja az élőképet közvetítő online távkonzultációs szolgáltatást. Az Adatkezelő a nyilvános rendszerek használata során nem tudja garantálni a védett egészségügyi tartalmak sérthetetlenségének a konzulráció egész folyamata során történő biztosítását, ennél fogva az Adatkezelő nem vállal felelősséget az adattovábbítás során felmerülő bármely hibáért. A Bethesda Gyermekkórház nem vállal továbbá felelősséget a páciens, illetve törvényes képviselője hardver-, szoftverkörnyezet és informatikai ismeretének hiányáért sem.

A Bethesda Gyermekkórházban nyújtott telemedicina lehetőségéről, elérhetőségeiről kérjük, hogy az adott Ambulancia oldalán tájékozódjanak!

Bethesda Gyermekkórház

Kapcsolódó ambulanciák, osztályok

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support